Sirpa Lintula

Olen työskennellyt Rovaniemen kaupungin palveluksessa perushoitajana ja myöhemmin sairaanhoitajana 25v. Palliatiivinen ja saattohoito on aina ollut tärkeä osa työtäni ja kiinnostuksen kohdettani. Olen etuoikeutettu saadessani työskennellä kotisairaalassa sekä olla osallisena potilaiden loppuvaiheen hoidossa kotona. 

Oman osaamisen kehittämisen lisäksi minulle on merkittävää jakaa kuolevan potilaan hoitoon liittyvää ajantasaista tietoa eri hoitoyksiköille ja opiskelijoille. Kotisairaalassa työskennellessäni olen paljon tekemisissä niin vuodeosastoiden, palveluyksiköiden kuin kotipalveluiden hoitoalan ammattilaisten kanssa. Heidän kehittämistarpeensa palliatiivisen ja saattohoidon saralla ovat nousseet voimakkaasti esille. On ollut ilo huomata, että hoitajat ovat motivoituneita kehittämään oman yksikkönsä palliatiivista ja saattohoitoa. 

Saattohoidon asiantuntijakoulutuksen myötä olen päässyt osalliseksi eri kehittämisprojekteihin, joista yksi tärkeimmistä on olla osallisena Pohjois-Suomen kuntien saattohoitoverkoston luomisessa. Tavoitteena meillä on luoda yhteiset toimintamallit laadukkaan saattohoidon tueksi ja toteuttamiseksi sekä vahvistaa hoitopolkujen toteutumista ja yhteistyötä.