Tavoitteemme

Yhdistyksemme toiminnan tavoitteena on kehittää moniammatillisena järjestönä vakavasti sairaiden ja kuolemaa lähestyvien potilaiden hoitoa Suomessa, tukea alan tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa, vaikuttaa alan perus- ja täydennyskoulutukseen, järjestää alan koulutustilaisuuksia ja osallistua alan kansainväliseen yhteistyöhön.