Tervetuloa

Tervetuloa yhdistyksemme verkkosivuille. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää parantumattomasti sairaiden ja kuolemaa lähestyvien ihmisten moniammatillista hoitoa.

Yhdistys on tarkoitettu ammatissaan kyseisten potilaiden hoitoon osallistuville ja siihen koulutetuille vapaaehtoistyöntekijöille.

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaiden ja kuolevien ihmisten aktiivista, moniammatillista ja kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun sairaus ei ole enää parannettavissa eikä hoidon päämäärä ole elämän pidentäminen mihin hintaan hyvänsä.

Ajankohtaisia tapahtumia ja koulutuksia saattohoitoon liittyen:

PIRKANMAAN HOITOKODIN HALLITUS SAI UUSIA JÄSENIÄ

Pirkanmaan Hoitokodin hallintoneuvosto on valinnut hoitokodin hallituksen uusiksi jäseniksi terveystieteen tohtori, yliopettaja Varpu Lipposen, yleislääkäri Kalle Mäen ja arkkitehti Teuvo Vastamäen. Hallituksen vanhoina jäseninä jatkavat varapuheenjohtaja Markku Jokela, Sami Ettanen ja Tarja Rantala.

Hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja ja suomalaisen saattohoidon uranuurtaja  terveydenhuoltoneuvos Eila Häihälä jäi vuoden 2017 alusta pois hallituksen puheenjohtajan tehtävistä. Vuonna 1988 Tampereelle perustettu Pirkanmaan Hoitokoti on ensimmäinen ja vanhin saattohoitokoti Suomessa. Hoitokoti on toiminut mallina muille Suomeen ja muihin pohjoismaihin myöhemmin perustetuille saattohoitokodeille. Tässä työssä ja Pirkanmaan Hoitokodin hallinnossa Eila Häihälän työpanos on ollut korvaamaton. Nyt aloittava uusi hallitus haluaa kiittää häntä lämpimästi.

Hallitus on järjestäytymiskokouksessaan 25.1.2017 valinnut uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi terveystieteen tohtori Varpu Lipposen. Hän on toiminut Pirkanmaan Hoitokodin kanssa yhteistyössä yli kaksikymmentä vuotta. Näihin vuosiin on sisältynyt mm. käytännön hoitotyötä, sairaanhoitajaopiskelijoiden harjoittelun ohjausta, koulutuksia, vapaaehtoistyöntekijöiden työnohjausta sekä tieteellistä tutkimusta palliatiivisesta ja saattohoidosta. 

Työnsä aloittava uusi puheenjohtaja Varpu Lipponen haluaa korostaa seuraavaa: ”Kiitän luottamuksesta tultuani valituksi tähän vaativaan tehtävään. Erityisesti kiitän terveydenhuoltoneuvos Eila Häihälää hänen vuosia kestäneestä, uraauurtavasta työstään, jonka ansiosta Pirkanmaan Hoitokoti on valmis vastaanottamaan tulevaisuuden haasteet.”

Elämä on ihmiselle annettu lahja ja meidän tulee sitä huolella vaalia kaikin mahdollisin tavoin. Pirkanmaan Hoitokodissa kuoleva ihminen ja hänen läheisensä saavat parasta mahdollista hoitoa ja tukea elämän loppuvaiheessa. ”Kun ei ole enää mitään tehtävissä, on vielä paljon tekemistä.” Kun saattohoito on hyvää, keskustelua eutanasiasta ei tarvita.

 

VALTAKUNNALLINEN PALLIATIIVISEN HOIDON SEMINAARI 7-8.9.2017 HELSINGISSÄ, hotelli Radisson

 

VUOSIKOKOUKSEN SIIRTÄMINEN

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n vuosikokous pidettiin Oulussa Palliatiivisen hoidon seminaarin yhteydessä 21.9.2016 klo 16.30. Vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

Hallituksen puolesta

Mirja Sisko Anttonen, yhdistyksen puheenjohtaja

https://sairaanhoitajat.fi/fioca-oy/koulutus/palliatiivisen-hoitotyon-seminaari-2/

Lämpimät kiitokseni Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:lle saamastani apurahasta väitöstutkimustani varten. Tutkimus valmistui huhtikuussa 2016 ja sen nimi on Kuoleman vaikeuden lievittäminen kuoleman todellisuuden kohtaavassa ja ohittavassa saattohoidossa. Substantiivinen teoria saattohoidosta potilaan, perheenjäsenen ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta. Väitöskirja löytyy sähköisenä osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0066-1. Kirjaa voi tilata osoitteesta www.juvenesprint.fi.

http://www.hyväkuolema.fi/

 

Palliatiivinen hoito- lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lue tarkemmat kirjoittajan ja mainostajan ohjeet.

Ylilääkäri Markku Virénin muistorahastosta myönnetään vuosittain yksi apuraha palliatiivista hoitoa ansiokkaasti toteuttavalle tai sitä kehittävälle henkilölle. Hakuaika vuoden 2017 apurahaan on helmikuun loppuun mennessä. Hakuohjeisiin pääset tästä.

Finsk Förening för Palliativ Omvårdnad

The Finnish Association for Palliative Care