Yhdistyksemme

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen tarkoitus on kehittää parantumattomasti sairaiden ja kuolemaa lähestyvien ihmisten moniammatillista hoitoa. Yhdistys on tarkoitettu  kyseisten potilaiden hoitoon osallistuville ammattihenkilöille sekä koulutetuille vapaaehtoistyöntekijöille.

Yhdistyksemme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistyksen toimihenkilöt toimivat vapaaehtoisvoimin oman päätyönsä ohella. Yhdistys saa pääasialliset tulonsa jäsenmaksuista. Sääntöjensä mukaan yhdistys ei harjoita voittoa tuottavaa toimintaa, mutta voi tavoitteensa saavuttamiseksi mm. vastaanottaa lahjoituksia.