Vapaaehtoisen käsikirja

SAAVA-hankkeessa on koottu vapaaehtoiselle oma koulutusmateriaali, jossa käydään läpi keskeiset saattohoidon vapaaehtoistyössä tarpeelliset asiat.

Materiaali on vapaasti käytettävissä ja ladattavissa opetustarkoituksiin.

Käsikirja seuraa SAAVAn koulutusmallin rakennetta. Ensimmäinen luku keskittyy vapaaehtoistyön pelisääntöihin, käsitellen mm. vaitiolovelvollisuutta, motivaatiota ja odotuksia sekä vapaaehtoisen erilaisia toimintaympäristöjä.

Toinen luku keskittyy palliatiiviseen hoitoon, saattohoitoon ja lähestyvään kuolemaan.

Kolmas luku käsittelee kohtaamista monesta eri näkökulmasta: kärsimys, toivo, vuorovaikutus läheisten kanssa, katsomuksen kunnioittaminen. Myös yhdenvertaisuuden kysymykset tulevat tutuksi.

Viimeisessä luvussa puhutaan voimavaroista ja jaksamisesta, ja muistutetaan, että vapaaehtoinen tarvitsee aina tukea ja toiminnanohjausta.

Kirja sisältää paljon tehtäviä, pohdintatehtäviä ja vinkkejä soveltuvista lisämateriaaleista. Lopussa on pitkä lista lähteitä ja kirjallisuutta tutustuttavaksi.

Toivottavasti käsikirjasta on iloa! Otamme mielellämme vastaan palautetta.