Vapaaehtoisen käsikirja

SAAVA-hankkeessa on koottu vapaaehtoiselle oma koulutusmateriaali, jossa käydään läpi keskeiset saattohoidon vapaaehtoistyössä tarpeelliset asiat.

Materiaali on vapaasti käytettävissä ja ladattavissa opetustarkoituksiin.

Käsikirja seuraa SAAVAn koulutusmallin rakennetta. Ensimmäinen luku keskittyy vapaaehtoistyön pelisääntöihin, käsitellen mm. vaitiolovelvollisuutta, motivaatiota ja odotuksia sekä vapaaehtoisen erilaisia toimintaympäristöjä.

Toinen luku keskittyy palliatiiviseen hoitoon, saattohoitoon ja lähestyvään kuolemaan.

Kolmas luku käsittelee kohtaamista monesta eri näkökulmasta: kärsimys, toivo, vuorovaikutus läheisten kanssa, katsomuksen kunnioittaminen. Myös yhdenvertaisuuden kysymykset tulevat tutuksi.

Viimeisessä luvussa puhutaan voimavaroista ja jaksamisesta, ja muistutetaan, että vapaaehtoinen tarvitsee aina tukea ja toiminnanohjausta.

Kirja sisältää paljon tehtäviä, pohdintatehtäviä ja vinkkejä soveltuvista lisämateriaaleista. Lopussa on pitkä lista lähteitä ja kirjallisuutta tutustuttavaksi.

Toivottavasti käsikirjasta on iloa! Otamme mielellämme vastaan palautetta.


Sisällysluettelo: 

Sisällys 
Esipuhe .....................................................................................................6
Tekijöiltä .................................................................................................7
1.  Minä vapaaehtoisena
Motivaatio ja odotukset
Sata syytä olla saattohoidon vapaaehtoinen .........................................8
Vapaaehtoisena annat, mutta myös saat ...............................................8
Missä vapaaehtoiset toimivat ................................................................11
Vapaaehtoistoiminta pähkinänkuoressa
Vapaaehtoisella on oikeuksia ja velvollisuuksia ..................................11
Vapaaehtoisen moninaiset tehtävät – ihmisen taidot riittävät ............11
Hyvät tavat kunniaan .............................................................................13
Vaitiolovelvollisuus ja tietosuoja
Salassapitovelvollisuus on ehdoton .....................................................13
Tietosuoja yhdistystoiminnassa............................................................14
Luotettavuus on A & O ...........................................................................14
Toiminnanohjaus auttaa jaksamaan ....................................................14
TEHTÄVIÄ ..........................................................................................16

2. Palliatiivinen hoito, saattohoito ja kuolema
Palliatiivinen hoito ja saattohoito – mitä ne tarkoittavat?
Mitä palliatiivisessa hoidossa tehdään? ...............................................17
Missä palliatiivinen hoito loppuu ja saattohoito alkaa?.......................18
Varhainen ja myöhäinen palliatiivinen hoito .......................................19
Saattohoito
Saattohoitopäätös ei tarkoita hoidon loppumista ...............................20
Saattohoitoa tehdään monissa ympäristöissä .....................................20
Monta syytä saattohoitoon ....................................................................22
Kuolema
Kuolemaan liittyvät fyysiset oireet ........................................................24
Kuoleman lähestyessä ...........................................................................27
Kuoleman hetkellä .................................................................................28
Vainajan pukeminen ..............................................................................29
POHDINTAA .......................................................................................30
TEHTÄVIÄ ..........................................................................................31

3. Vuorovaikutus ja kohtaaminen
Kärsimyksestä
Kokonaiskärsimyksen käsite .................................................................32
Suurten kysymysten äärellä: eksistentiaalisesta kärsimyksestä .........33
Vakaumuksen kunnioittamisesta ..........................................................34
Toivoa, kiukkua ja mustaa huumoria
Inhimillisten tunteiden vuoristoradalla ................................................34
Kiukun takana on jotain muuta .............................................................35
Juuri sinua tarvitaan ..............................................................................35
Kohtaa myös omat tunteesi ..................................................................36
Anna kaikille tunteille lupa olla .............................................................36
Vahvista toivoa .......................................................................................37
Toivo ei lopu kuolemaan .......................................................................37
Puolueettomuuden pelisäännöt ...........................................................38
Kuolemasta saa puhua ..........................................................................38
Miltä tuntuu juuri nyt? ...........................................................................39
Läheiset ja kohtaaminen
Sinun tehtäväsi on kohdata ...................................................................40
Jokainen ihminen on jollekin joku ........................................................41
Omainen etsii rooliaan ..........................................................................43
Omaisia huoneessa – voinko mennä? ...................................................45
Läheiset kriisissä – mikä neuvoksi? ......................................................45
Milloin läheisten tukeminen loppuu? ...................................................47
Vapaaehtoistyönä muistot ....................................................................47
Huomaa ja huomioi: lapsi läheisenä .....................................................48
Virittäydy toisen taajuudelle .................................................................50
VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ .....................................................................52
Yhdenvertaisuus on yhteinen tavoite ...................................................53
Vapaaehtoisena olet ihmisoikeuksien puolella ....................................53
VINKKEJÄ JA LINKKEJÄ .....................................................................58
TEHTÄVIÄ ..........................................................................................60

4. Käytännön kysymyksiä
Vapaaehtoisen voimavarat ja jaksaminen
Hyvinvoivan vapaaehtoistoiminnan tunnusmerkkejä .........................63
Vapaaehtoisen sopimus ja yhteiset pelisäännöt ..................................63
Kuulostele voimiasi ................................................................................64
Opi pysähtymisen taito ..........................................................................65
Halusinko tätä sittenkään? ....................................................................66
Entä jos en ehdi tai jaksa? ......................................................................66
TEHTÄVÄ ............................................................................................67
Toiminnanohjaus ja perehdytys
Sinulla on oikeus tukeen .......................................................................68
Toiminnanohjaus ja työnohjaus ............................................................68
Yhteisön merkitys ja vertaistuki ............................................................68
Perehdytys ja ohjeet ..............................................................................69
Kohti ensimmäistä kohtaamista ..............................................................70
KIRJAVINKKEJÄ .................................................................................71
Lähdekirjallisuus ....................................................................................72