SAAVA -hanke 

Saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke 2021-2024

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys sai keväällä 2021 STEA-rahoituksen kolmevuotiselle saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeelle (SAAVA-hanke). SAAVA-hankkeen tavoitteena oli tuoda saattohoidon vapaaehtoistoiminta pysyväksi osaksi hyvää saattohoitoa kaikkialla Suomessa. Vapaaehtoisilla on saattohoidossa oma erityinen, tärkeä roolinsa: he voivat kiireettömällä läsnäolollaan auttaa kuolemaa lähestyvän ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaisessa tukemisessa.

Yhteistyössä hankkeen pilottialueiden toimijoiden kanssa kehitettiin ja testattiin käytännön keinoja edistää koulutettujen saattohoidon vapaaehtoisten sujuvaa saatavuutta. Pilottialueita olivat Rovaniemi, Turku ja Tampere. Hankkeessa ja pilottialueilla:

·        koulutettiin uusia saattohoidon vapaaehtoisia

·        kehitettiin koulutukseen yhtenäinen sisältö ja rakenne

·        parannettiin hoitohenkilökunnan ja saattohoitoa tarjoavien toimintayksiköiden valmiuksia hyödyntää  vapaaehtoisten panosta osana varsinaista saattohoitotyötä

·        rakennettiin paikallisia yhteistyöverkostoja, jotta vapaaehtoisten välitys ja toiminnan koordinointi saataisiin sujuvaksi

Lisäksi SAAVA-hankkeen yhteistyökumppaneina oli laaja verkosto sairaaloita, saattohoitokoteja, kaupunkeja, kuntia, seurakuntia, Syöpäjärjestöt, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö, alueellisia Syöpäyhdistyksiä, Kirkkohallitus ja Opintokeskus Sivis. Yhteistyötä tehtiin myös valtakunnallisen OLKA-toiminnan ja eri seurakuntien ja syöpäyhdistysten saattohoidon vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

SAAVA-hanketta toteutettiin vuosina 2021-2024 ja se päättyi toukokuussa 2024. 

SAAVA tuo ihmiset yhteen.

Kiireetöntä läsnäoloa, turvallista tukea kuolevalle ja hänen läheiselleen - hyvää elämää silloinkin, kun aikaa ei ole enää paljon.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

SAAVA-hanketta hallinnoi Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry.

SAAVA-hanketta rahoitti Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Veikkauksen tuotoista.