SAAVA 

Saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke 

2021-2024

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys sai keväällä 2021 STEA-rahoituksen kolmevuotiselle saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeelle (SAAVA-hanke). SAAVA-hankkeen tavoitteena on tuoda saattohoidon vapaaehtoistoiminta pysyväksi osaksi hyvää saattohoitoa kaikkialla Suomessa. Vapaaehtoisilla on saattohoidossa oma erityinen, tärkeä roolinsa: he voivat kiireettömällä läsnäolollaan auttaa kuolemaa lähestyvän ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaisessa tukemisessa.

Yhteistyössä hankkeen pilottialueiden toimijoiden kanssa kehitetään ja testataan käytännön keinoja edistää koulutettujen saattohoidon vapaaehtoisten sujuvaa saatavuutta. Pilottialueita ovat Rovaniemi, Turku ja Tampere. Hankkeessa ja pilottialueilla:

·        koulutetaan uusia saattohoidon vapaaehtoisia

·        kehitetään koulutukseen yhtenäinen sisältö ja rakenne

·        parannetaan hoitohenkilökunnan ja saattohoitoa tarjoavien toimintayksiköiden valmiuksia hyödyntää  vapaaehtoisten panosta osana varsinaista saattohoitotyötä

·        rakennetaan paikallisia yhteistyöverkostoja, jotta vapaaehtoisten välitys ja toiminnan koordinointi  saadaan sujuvaksi

SAAVA-hankkeen yhteistyökumppaneina on laaja verkosto sairaaloita, saattohoitokoteja, kaupunkeja, kuntia, seurakuntia, Syöpäjärjestöt, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö, alueellisia Syöpäyhdistyksiä, Kirkkohallitus ja Opintokeskus Sivis.

SAAVA-hanketta toteutetaan vuosina 2021-2024, hanke päättyy toukokuussa 2024. Hankkeen edistymistä voit seurata täältä kotisivuiltamme sekä SPHY:n Palliatiivinen hoito -jäsenlehdestä, joka ilmestyy verkkojulkaisuna. Voit seurata SAAVA-hanketta myös Facebookissa.SAAVA tuo ihmiset yhteen.

Kiireetöntä läsnäoloa, turvallista tukea kuolevalle ja hänen läheiselleen - hyvää elämää silloinkin, kun aikaa ei ole enää paljon.

SAAVA-hanketta hallinnoi Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry.

SAAVA-hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA Veikkauksen tuotoista.