SAAVA-koulutukset

Saattohoidon vapaaehtoisille on tarvetta hyvin erilaisissa toimintayksiköissä: saattohoitokodeissa tai -osastoilla, sairaalaosastoilla, hoivakodeissa ja ikäihmisten asumisyksiköissä. Vapaaehtoinen on kiireettömästi ihmisen vierellä ja läheisten tukena kuoleman lähestyessä. 

Saattohoidon vapaaehtoiskoulutus antaa valmiuden toimia vapaaehtoisena. SAAVA-peruskoulutus antaa edellytykset myös saattohoidon vapaaehtoisen jatkokoulutuksiin, joissa pääset syventämään osaamistasi saattohoidon eri osa-alueille ja erilaisten toimintayksiköiden tarpeiden mukaan.

Peruskoulutus koostuu sekä lähiopetuksesta että itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksen aikana saat perustietoa saattohoidosta ja kuolemasta, vapaaehtoisen velvollisuuksista sekä saattohoidossa olevien ihmisten ja heidän läheistensä kohtaamisesta ja tukemisesta. Koulutuksen myötä pohdit myös omia kokemuksiasi, voimavarojasi ja motivaatiotasi sekä saat näkökulmia vapaaehtoistyön arkeen ja käytäntöihin. Koulutuksen suorittaneille annetaan kurssitodistus.

Koulutuskokonaisuuden on laatinut Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen SAAVA-hanke. Sisällön suunnitteluun ja toteutukseen on osallistunut valtakunnallinen asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluu mm. seurakuntia, järjestöjä, saattohoidon asiantuntijoita ja saattohoitoyksiköitä. Peruskoulutuksen laajuus on yhteensä 20 tuntia.

Koulutukset keväällä 2023

Seuraavat peruskoulutukset saattohoidon vapaaehtoisille järjestetään Turussa ja Rovaniemellä.

  • infotilaisuus koulutuksesta Rovaniemellä 13.2. klo 15
  • infotilaisuus koulutuksesta Turussa 21.2. klo 17
  • Turun peruskoulutus: 21.3., 28.3., 4.4. ja 15.4.
  • Rovaniemen peruskoulutus 25.3., 27.3., 3.–4.4.

Koulutuksiin tullaan ennakkotehtävän ja haastattelun kautta. Tulemme järjestämään myös syventäviä koulutuksia peruskoulutuksen käyneille vapaaehtoisille. Ole yhteydessä aluekoordinaattoreihimme, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan!

Rovaniemi: Kaisa Tukiainen 0400 165 378

Turku: Maarit Lehtinen 044 491 5416

Vuoden 2022 koulutukset

SAAVA-hanke on kouluttanut saattohoidon vapaaehtoisia kolmella paikkakunnalla kevään ja syksyn 2022 aikana.

Aiemmat koulutukset:

Tampereella 1.9.-12.9.2022

Turussa 28.4.-21.5.2022

Rovaniemellä 9.4-20.4.2022

Tampereella 4.4.-25.4.2022