SAAVA-koulutukset

Saattohoidon vapaaehtoisille on tarvetta hyvin erilaisissa toimintayksiköissä: saattohoitokodeissa tai -osastoilla, sairaalaosastoilla, hoivakodeissa ja ikäihmisten asumisyksiköissä. Vapaaehtoinen on kiireettömästi ihmisen vierellä ja läheisten tukena kuoleman lähestyessä. 

Saattohoidon vapaaehtoiskoulutus antaa valmiuden toimia vapaaehtoisena. SAAVA-peruskoulutus antaa edellytykset myös saattohoidon vapaaehtoisen jatkokoulutuksiin, joissa pääset syventämään osaamistasi saattohoidon eri osa-alueille ja erilaisten toimintayksiköiden tarpeiden mukaan.

Peruskoulutus koostuu sekä lähiopetuksesta että itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksen aikana saat perustietoa saattohoidosta ja kuolemasta, vapaaehtoisen velvollisuuksista sekä saattohoidossa olevien ihmisten ja heidän läheistensä kohtaamisesta ja tukemisesta. Koulutuksen myötä pohdit myös omia kokemuksiasi, voimavarojasi ja motivaatiotasi sekä saat näkökulmia vapaaehtoistyön arkeen ja käytäntöihin. Koulutuksen suorittaneille annetaan kurssitodistus.

Koulutuskokonaisuuden on laatinut Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen SAAVA-hanke. Sisällön suunnitteluun ja toteutukseen on osallistunut valtakunnallinen asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluu mm. seurakuntia, järjestöjä, saattohoidon asiantuntijoita ja saattohoitoyksiköitä. Peruskoulutuksen laajuus on yhteensä 20 tuntia.

Koulutukset syksyllä 2022

SAAVA-hanke on kouluttanut saattohoidon vapaaehtoisia kolmella paikkakunnalla kevään 2022 aikana, ja syksyllä koulutukset jatkuvat!

Tampereella syksyn peruskoulutuksen päivämäärät ovat jo selvillä: koulutus pidetään Metso-kirjastolla 6.9., 8.9. ja 12.9. Tule kuulemaan lisää infotilaisuudessa ma 15.8. klo 16-17!

Rovaniemen ja Turun koulutuspäivät vahvistetaan alkusyksystä.

Koulutuksiin tullaan ennakkotehtävän ja haastattelun kautta.

Kevään 2022 koulutukset

SAAVA-hanke koulutti saattohoidon vapaaehtoisia keväällä 2022 kolmella paikkakunnalla.

Rovaniemi

Infopäivä 22.3.

Koulutukset :

La 9.4.

Ti 12.4.

Ke 20.4.

Tampere

Infopäivä 16.3.

Koulutukset:

Ma 4.4.

Ma 11.4.

Ma 25.4.

Turku

Infoilta ti 29.3.

Koulutukset:

To 28.4.

To 12.5.

La-Su 20.-21.5.