SAAVA-koulutukset

Saattohoidon vapaaehtoisille on tarvetta hyvin erilaisissa toimintayksiköissä: saattohoitokodeissa tai -osastoilla, sairaalaosastoilla, hoivakodeissa ja ikäihmisten asumisyksiköissä. Vapaaehtoinen on kiireettömästi ihmisen vierellä ja läheisten tukena kuoleman lähestyessä. 

Saattohoidon vapaaehtoiskoulutus antaa valmiuden toimia vapaaehtoisena. SAAVA-peruskoulutus antaa edellytykset myös saattohoidon vapaaehtoisen jatkokoulutuksiin, joissa pääset syventämään osaamistasi saattohoidon eri osa-alueille ja erilaisten toimintayksiköiden tarpeiden mukaan.

Peruskoulutus koostuu sekä lähiopetuksesta että itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksen aikana saat perustietoa saattohoidosta ja kuolemasta, vapaaehtoisen velvollisuuksista sekä saattohoidossa olevien ihmisten ja heidän läheistensä kohtaamisesta ja tukemisesta. Koulutuksen myötä pohdit myös omia kokemuksiasi, voimavarojasi ja motivaatiotasi sekä saat näkökulmia vapaaehtoistyön arkeen ja käytäntöihin. Koulutuksen suorittaneille annetaan kurssitodistus.

Koulutuskokonaisuuden on laatinut Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen SAAVA-hanke. Sisällön suunnitteluun ja toteutukseen on osallistunut valtakunnallinen asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluu mm. seurakuntia, järjestöjä, saattohoidon asiantuntijoita ja saattohoitoyksiköitä. Peruskoulutuksen laajuus on yhteensä 20 tuntia.

Vuoden 2023 koulutukset 

Seuraavat saattohoidon vapaaehtoisen peruskoulutukset järjestetään Tampereella elo-syyskuussa ja Turussa marras-joulukuussa.

Koulutukseen tullaan ennakkotehtävän ja haastattelun kautta. 

Koulutuspäivät Tampereella:

ma 28.8. klo. 16.30–19.30

ma 4.9. klo. 16.30–19.30

ma 11.9. klo. 16.30–19.30

ma 18.9. klo. 16.30–19.30

Paikkana Pirkanmaan hoitokoti.

Lisätietoja: projektipäällikkö Sarianne Hartonen, 040-4180185


Koulutuspäivät Turussa:

infotilaisuus 26.9. klo 17-19

to 16.11. klo 16.30–19.30

ti 21.11. klo 16.30–19.30

ti 28.11. klo 16.30–19.30

la 2.12. klo 10–15

Koulutuspaikkana Meri-Karina, Seiskarinkatu 35, infotilaisuus pidetään samassa paikassa.

Lisätietoja: aluekoordinaattori Maarit Lehtinen, 044-4915416


Aiemmat koulutukset:

Rovaniemellä: 25.3., 27.3., 3.–4.4.

Turussa: 21.3., 28.3., 4.4. ja 15.4.

Vuoden 2022 koulutukset

SAAVA-hanke on kouluttanut saattohoidon vapaaehtoisia kolmella paikkakunnalla kevään ja syksyn 2022 aikana.

Aiemmat koulutukset:

Tampereella 1.9.-12.9.2022

Turussa 28.4.-21.5.2022

Rovaniemellä 9.4-20.4.2022

Tampereella 4.4.-25.4.2022

Koulutusmateriaali valmiina testaukseen

Haluaisitko SAAVA-hankkeen koulutusmateriaalin testikäyttöön omassa saattohoidon vapaaehtoisten koulutuksessasi?

Ole yhteydessä projektipäällikkö Sarianne Hartoseen, sarianne.hartonen(at)sphy.fi, niin saat materiaalin sähköpostiisi ja voit sopia palautekeskustelun materiaalin arviointia varten.