SAAVA-koulutusmalli

Saattohoidon vapaaehtoisille on tarvetta hyvin erilaisissa toimintayksiköissä: saattohoitokodeissa tai -osastoilla, sairaalaosastoilla, hoivakodeissa ja ikäihmisten asumisyksiköissä. Vapaaehtoinen on kiireettömästi ihmisen vierellä ja läheisten tukena kuoleman lähestyessä. 

SAAVA-hankkeessa luotu saattohoidon vapaaehtoisen peruskoulutus antaa valmiuden toimia vapaaehtoisena kaikissa palliatiivisen hoidon yksiköissä. SAAVA-peruskoulutus antaa edellytykset myös saattohoidon vapaaehtoisen jatkokoulutuksiin, joissa pääset syventämään osaamistasi saattohoidon eri osa-alueille ja erilaisten toimintayksiköiden tarpeiden mukaan.

Peruskoulutus koostuu sekä lähiopetuksesta että itsenäisestä työskentelystä. Koulutuksen aikana saat perustietoa saattohoidosta ja kuolemasta, vapaaehtoisen velvollisuuksista sekä saattohoidossa olevien ihmisten ja heidän läheistensä kohtaamisesta ja tukemisesta. Koulutuksen myötä pohdit myös omia kokemuksiasi, voimavarojasi ja motivaatiotasi sekä saat näkökulmia vapaaehtoistyön arkeen ja käytäntöihin. Koulutuksen suorittaneille annetaan kurssitodistus.

Koulutusrunkoa rakennettiin SAAVA-hankkeessa yhdessä valtakunnallisten toimijoiden ja Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen hallituksen kanssa.Lähtökohtana toimivat Ritva Pihlajan tekemä selvitys saattohoidon vapaaehtoistoiminnasta Suomessa sekä saattohoitokotien, seurakuntien ja Syöpäjärjestöjen järjestämät vapaaehtoiskoulutukset.
Koulutuskokonaisuuksia, koulutusten laajuuksia ja sisältöjä vertailtiin paitsi toistensa kanssa, myös peilaamalla niitä aikaisempien vuosikymmenien koulutusrunkoihin sekä kotimaisiin ja kansainvälisiin palliatiivisen ja saattohoidon erityiskysymyksiin. 

Koulutus on sisällöltään ja laajuudeltaan kompromissi, jossa on pyritty yhdistämään aiemmin toimivaksi havaittuja sisältöjä mahdollisimman monenlaisia toimijoita palvelevaksi kokonaisuudeksi. 

Peruskoulutuksen laajuus on yhteensä 20 tuntia.

Hankkeen koulutukset pilottialueilla. 

SAAVA-hanke on testannut ja hionut koulutusmallia kolmella pilottialueella Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä vuosien 2022-2023 aikana. Koulutukseen tullaan aina ennakkotehtävän ja haastattelun kautta.

20 tunnin kokonaisuus on mahdollisuus jaksotella paikallisten tarpeiden mukaan, kokonaisuus koostuu neljästä osiosta.

Vuoden 2023 koulutukset 

Tampereella: 28.8., 4.9., 11.9. ja 18.9. 

Turussa: 21.3., 28.3., 4.4. ja 15.4.; 16.11., 21.11., 28.11. ja 2.12. (kaksi ryhmää)

Rovaniemellä: 25.3., 27.3., 3.–4.4.

Vuoden 2022 koulutukset

Tampereella 4.4.-25.4.2022 ja 1.9.-12.9.2022 (kaksi ryhmää)

Turussa 28.4.-21.5.2022 

Rovaniemellä 9.4-20.4.2022

Syventävät koulutukset täydentävät osaamista

Peruskoulutuksen lisäksi vapaaehtoiset ovat hankkeen aikana päässeet sukeltamaan myös syvemmälle joihinkin aiheisiin. 

Yhteistyössä Lohtua läsnäolosta -hankkeen kanssa on toteutettu Turussa ja Rovaniemellä syventävä koulutus hoivakodissa asuvan ikääntyneen ja muistisairaan tukemisesta elämän loppuvaiheessa. Turun pilottialueella on toteutettu myös syventävät koulutukset sairaalaosastolle tähtääville vapaaehtoisille. Hankkeen aikana kootaan vielä syventävä koulutuskokonaisuus saatettavan kotona toimiville vapaaehtoisille.

Keväällä 2024 toteutetaan seuraavat syventävät koulutukset:

Tampere

Yhden illan koulutus hoivakodissa asuvan ikääntyneen ja muistisairaan tukemisesta elämän loppuvaiheessa.

Koulutuksen ajankohta: tiistai 6.2.2024 kello 16.30–19.30
Paikka: Sointu Senioripalvelujen Kuuselakeskuksen Metsätähti-tila. Nuolialantie 46 D, Härmälä, Tampere.

Koulutus tarjoaa lisää tietoa ikääntyneiden ja muistisairaiden vanhusten kohtaamisesta. Kokeneet kouluttajat projektipäällikkö Kristiina Niemelä ja vanhustyön asiantuntija Ritva Pihlaja saapuvat Tampereelle. Heidän luotsaamansa Lohtua läsnäolosta -hanke kouluttaa saattohoidon vapaaehtoisia hoivakoteihin pääkaupunkiseudulla. Illan aikana perehdytään vanhusten elämän loppuvaiheen kysymyksiin ja siihen, millaisia valmiuksia vapaaehtoisena toimimiseen tarvitaan, jos haluaa olla hoivakodissa asuvan muistisairaan ja muiden ikääntyneiden tukena kuolemaan saakka.

Turku

Yhden illan koulutus hoivakodissa asuvan ikääntyneen ja muistisairaan tukemisesta elämän loppuvaiheessa. Ks. yllä.

Koulutuksen ajankohta: tiistai 30.1.2024 kello 16.30–19.30
Paikka: Turku

Kahden illan koulutus kotiin meneville saattohoidon vapaaehtoisille.

Koulutuksen ajankohta: tiistai 12.3. ja torstai 14.3. klo 16.30-19

Paikka: Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Lisätietoa aluekoordinaattoreilta.