4.4.2022 Paikallinen verkosto tukee vapaaehtoistoimintaa

On kokoustettu, suunniteltu, pohdittu ja ihmetelty, ja nyt pyörät pyörivät vauhdilla. Kohta koulutukset alkavat. Tunne on mahtava!

Rovaniemellä on saattohoidon vapaaehtoistoiminnalla ollut pitkät perinteet ja olemassa olevat käytänteet ja toimintatavat jo ennen SAAVA-hanketta. On koulutettu, koordinoitu ja järjestetty vapaaehtoisille virkistystoimintaa, mutta kehittämistarvettakin oli: miten saisimme vapaaehtoiset pidettyä motivoituneina ja toiminnassa mukana? Miten koulutusta voisi kehittää? Miten rekrytointi ja koordinaatio kannattaisi järjestää?

SAAVA-hanke vastasi juuri meidän tarpeisiimme ja lähdimme innokkaasti mukaan. Olemme ylpeitä saadessamme olla mukana valtakunnallisessa ja ainutlaatuisessa hankkeessa. Korona-aikana toiminta pysähtyi käytännössä kokonaan mutta alueellinen ohjausryhmämme jatkoi kokoontumisia ja suunnittelua edelleen, ja totesimme, ettei kehittämistarve ollut kadonnut mihinkään.

Juuri alueellinen ohjausryhmä on Rovaniemen ominaispiirre: meidän on ollut helppoa kehittää hankkeen pohjalta uusia ideoita, kun saattohoidon vapaaehtoistoiminnan alueelliselle verkostolle oli jo perusta olemassa. Saattohoidon vapaaehtoistoiminnan ohjausryhmänä me olemme dynaaminen ja toimiva porukka. Ryhmäämme kuuluu monelta saralta olevia ammattilaisia aina papista ja diakonista sairaanhoitajiin ja esihenkilötehtävissä oleviin ihmisiin. Ryhmässä ollessamme ammatti riisuutuu pois: olemme yhteiskehittäjiä saralla, josta meistä jokainen on kiinnostunut. Ihmisiä ihmiselle, kun elämää ei ole enää paljoa jäljellä.

Vaikka olemme raskaan asian äärellä, ei ryhmästämme puutu iloisuutta ja avoimuutta.  Ryhmämme kokoonpanosta on jättäytynyt ihmisiä pois ja uusia on tullut ryhmään. Silti ryhmän dynamiikka on aina yhtä innostavaa ja osallistavaa, ihan kuin olisimme vasta kokoontuneet.  Ryhmädynamiikka on jotain sellaista, mitä ei oikein voi sanoilla selittää, vaan se täytyy tuntea. Ohjausryhmään liittyessä tuli heti tunne, että on kuulunut siihen aina! Avoin, välitön ja motivoiva ilmapiiri ja iloiset naurunremahdukset kertovat oleellisen.

Rovaniemellä on vapaaehtoisia, joista osa on toiminut pitkään saattohoidon vapaaehtoistoiminnassa. Ohjausryhmä kokoontuu heidän kanssaan säännöllisesti myös muulloinkin kuin koulutustilaisuuksissa. Heillä on joka tapauksessa säännöllinen työnohjaus, mutta keskusteluapua saa myös aina tarvittaessa. Virkistäytymistoiminta on muokkautunut säännöllisesti pidettäviksi tapahtumiksi, joissa tapaamme innokkaita vapaaehtoisia.

Vapaaehtoiset tuovat ohjausryhmään omia tuntemuksiaan vapaaehtoistoiminnasta ja haluavat keskustella ajatuksistaan, jotka nousevat esiin saattohoidossa olevan vierellä. Joulujuhlaa viettäessämme nousi tunteita laidasta laitaan, kyynelistä nauruun. Tunteikkaat runot ja puheet niin ohjausryhmäläisiltä kuin vapaaehtoisilta luovat arvokasta yhteenkuuluvuutta ja alleviivaavat sitä, että me toimimme tässä yhdessä saman asian äärellä. 

Olemme kaikki samalla viivalla tämän asian kanssa. Kaikkien panostusta tarvitaan ja sitä arvostetaan. Kun kaikilla on sama tahtotila ja halu, ei vaadita vaan tuetaan toinen toistamme. Se, jos mikä, vapauttaa jokaisen toimimaan omana itsenään ja tekee toiminnastamme mielekästä.

SAAVA-hankkeen myötä olemme ohjausryhmänä saaneet vielä lisää uutta intoa vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen. Rovaniemen aluekoordinaattori on ollut luonnollisesti yksi avaintekijä hankkeen eteenpäin viemisessä Rovaniemellä. Hänellä on vapaehtoistoiminnasta tarvittava kokemus ja tieto, sekä tuntemus alueen toimijoista. Rovaniemen infotilaisuudessa huomasimme tilaisuuden onnistuneen loistavasti, koska paikalle tulijat olivat avoimen innostuneita kyselyissään ja kommenteissaan. Ajatus kirkastui entisestään: vapaaehtoiset tulevat yhdessä meidän kanssamme kehittämään hankkeen toimintaa. Me teemme tätä yhdessä.

Vapaaehtoisten haastatteluissa meillä on Rovaniemellä ollut vaihteleva kokoonpano. Kaikki SAAVA-koulutukseen tulevat haastatellaan, ja haastatteluissa on aina ollut mukana henkilö, joka on sitä tehnyt aikaisemminkin.

Jo nyt joitakin havaintoja voi tehdä: ennakkotehtävä ennen haastatteluita on pistänyt haastateltavat syvemmin pohtimaan saattohoidon vapaaehtoistoimintaa. Kuoleman kokemukset taustalla virittävät tunnelmaan, jossa halu auttaa korostuu. Haastatelluista henkilöistä jo huomaa, että heistä tulee hieno ja sitoutunut joukko toimintaa kehittäviä vapaaehtoisia.

Tästä on hyvä jatkaa.

Sirpa Lintula ja Sirkka Peltola

SAAVA-hankkeen Rovaniemen ohjausryhmän jäseniä