13.1.2022 Etsitään: tavallista ihmistä

Valtakunnallinen SAAVA-hanke on edennyt pisteeseen, jossa saattohoidon vapaaehtoistyön pilottikoulutuksia ollaan aloittamassa kevättalvella Tampereella, Turussa ja Rovaniemellä. Aiemmin omia, erillisiä koulutuksia pitäneet tahot on saatettu yhteen ja alueille ollaan luomassa yhtenäistä toimintamallia saattohoidon vapaaehtoisten kouluttamiseen, kutsumiseen ja välitykseen. Koulutusmateriaaleihin kootaan kokeneiden tahojen paras tieto, jota vapaaehtoistyössä tarvitaan.

Saattohoidon vapaaehtoistyötä tekevät törmäävät joskus siihen, kuinka heitä pidetään jotenkin erityisen hyvinä ja urheina ihmisinä. Kuolema on usein vaiettu aihe ja yleisesti vaikeaksi määritellyssä ympäristössä vapaaehtoistyötä tekeviä voidaan pitää erityisen sankarillisina ihmisinä.

Kuolema ja saattohoito tapahtuvat usein kuitenkin aika arkisissa ympäristöissä, ja arkista on myös se vapaaehtoistyö, jota saattohoidossa tehdään. Avataan radio tai ikkuna, haetaan kahvia, ollaan kuolevan tai omaisten käytettävissä tarpeen mukaan. 

Oleellista on kyky olla läsnä ja toisen tukena, ja kuunnella hankalatkin tuntemukset. Siihen riittävät ihan tavallisen ihmisen taidot. Halu olla apuna ja tukena riittää.

Korona-aika on ollut kaikelle vapaaehtoistyölle todella haastavaa aikaa ja omikron laittaa kysymysmerkin myös tulevan kevään ylle. Silti me katsomme tulevaisuuteen. Poikkeusaikana aivan liian moni on joutunut kuolemaan yksin, ja myös omaiset ovat liian usein jääneet ilman tukea. Tälle työlle - ja sinulle - on tarvetta!

Tule mukaan koulutukseen ja vapaaehtoistyöhön hoivakotiin, sairaalaan tai saattohoito-osastolle. Lisätietoa saat aluekoordinaattoreiltamme.

Rovaniemi: Kaisa Tukiainen, kaisa.tukiainen@sphy.fi

Tampere: toistaiseksi sarianne.hartonen@sphy.fi 

Turku: Nina Sarell, nina.sarell@sphy.fi 


Sarianne Hartonen

projektipäällikkö