Apurahat

SPHY myöntää vuosittain apurahoja palliatiivisen hoitotyön kansallisiin tai kansainvälisiin koulutuksiin sekä palliatiivisen hoitotyön tutkimukseen ja kehittämiseen. SPHY ry:n hallitus määrittelee harkinnanvaraisesti myönnettävän apurahan suuruuden.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu hakemaan apurahaa aikaisintaan kahden maksetun vuosittaisen jäsenmaksun jälkeen. Apuraha voidaan myöntää samalle henkilölle kolmen vuoden välein. 

Apuraha ovat haettavissa vuosittain elokuun 15. päivään mennessä. Apurahahakemuksesta tulee ilmetä seuraavat seikat: 

  • selkeä kuvaus koulutuksesta, tutkimuksesta tai kehittämistyöstä, johon apurahaa haetaan.
  • miten koulutus, tutkimus tai kehittämistyö palvelee palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämistä Suomessa.
  • kuvaus rahoituksesta: millaista summaa haetaan, mihin tarkoitukseen apuraha käytetään ja selvitys muusta haetusta rahoituksesta.
  • liitteeksi koulutusohjelma, tutkimus- tai kehittämistyön suunnitelm.a 

Apuraha on henkilökohtainen ja apurahan saaja sitoutuu kirjoittamaan yhdistyksen jäsenlehteen artikkelin koulutuksensa, tutkimuksensa tai kehittämistyön keskeisestä sisällöstä erikseen sovittuna ajankohtana.

LIITETIEDOSTOT