Palliatiivisen hoidon tavoitteet 

Palliatiivisen hoidon tavoite on parantumattomasti sairaan potilaan ja hänen läheistensä hyvän elämänlaadun turvaaminen. Potilasta tuetaan mahdollisimman aktiiviseen elämään hänen voimavarojensa ja toiveidensa mukaan. Sairauteen ja elämästä luopumiseen liittyy monenlaisia tunteita, joiden käsittelyyn potilas ja hänen läheisensä tarvitsevat tukea. Psyykkisen, henkisen, hengellisen ja sosiaalisen kärsimyksen sekä erilaisten fyysisten oireiden lievittäminen ovat palliatiivisen hoidon ydintä.


Tutustu palliatiivisen hoidon eri osa-alueiden sisältöön Terveyskylän Palliatiivisen talon sivuilta täältä.