Kirjoittajaohjeet

Materiaalin lähettäminen

  • 15.03. mennessä toukokuun lehti
  • 15.10. mennessä joulukuun lehti

Materiaali lähetetään toimitussihteerille: Hanna Hävölä, sp. hanna.havola@tuni.fi, teksti oikoluetaan.