Palliatiivinen hoito -jäsenlehti

SPHY julkaisee Palliatiivinen hoito -jäsenlehteä, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehden tarkoituksena on jakaa ajantasaista tietoa palliatiivisen hoidon ja tutkimuksen eri osa-alueilta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.  Lehden artikkelit käsittelevät esimerkiksi käytännön hoitotyötä ja auttamismenetelmiä, parantumattomasti sairaan ja hänen läheistensä tukemista, uusinta kirjallisuutta ja tutkimusta sekä aiheesta tuotettuja opinnäytetöitä. 

Lehden julkaisutoimikunta ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä tai valmiita artikkeleita.  

Jäsenlehti uudistuu syksyllä 2021 muuttuen sähköiseksi julkaisuksi. Haluamme toimia tehokkaammin palliatiivisen hoidon äänitorvena, keskustelufoorumina ja tarvittaessa myös uusien avausten tekijänä. Lehtiuudistuksen myötä tavoittelemme myös parempaa vuorovaikutusta jäsenistömme kanssa. Tiedotamme uudistuksesta lisää kotisivuillamme ja Facebookissa.