Palliatiivinen hoito -jäsenlehti

SPHY julkaisee Palliatiivinen hoito -jäsenlehteä, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Lehden tarkoituksena on jakaa ajantasaista tietoa palliatiivisen hoidon ja tutkimuksen eri osa-alueilta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.  Lehden artikkelit käsittelevät esimerkiksi käytännön hoitotyötä ja auttamismenetelmiä, parantumattomasti sairaan ja hänen läheistensä tukemista, uusinta kirjallisuutta ja tutkimusta sekä aiheesta tuotettuja opinnäytetöitä. 

Lehden julkaisutoimikunta ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä tai ehdotuksia liittyen tähän teemaan. Myös valmiit artikkelit ovat tervetulleita.