ELÄMÄN MALJA

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry jakaa vuosittain ELÄMÄN MALJA -palkinnon henkilölle, joka on ansiokkaasti ja merkittävällä tavalla edistänyt palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laadukasta toteutumista, kehittämistä tai tutkimuksellista työtä. 

Palkinto jaetaan joka vuosi SPHY:n valtakunnallisen seminaarin yhteydessä. 

ELÄMÄN MALJA 2023

23. ELÄMÄN MALJA myönnetään, filosofian lisensiaatti, psykoanalyytikko ja työnohjaaja Pirkko Siltalalle hänen merkittävästä elämäntyöstään parantumattomasti sairaiden, kuolemaa lähestyvien potilaiden ja heidän läheistensä sekä hoitoyhteisöjen hyväksi. 2023 ELÄMÄN MALJA  -palkinnon myöntämisen keskeisimmiksi perusteiksi nousivat palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön moniulotteisuuden ja moniammatillisuuden merkitykset sekä niiden näkyväksi tekeminen. 

Pirkko Siltala on ollut syvästi vaikuttamassa saattohoidon ydinosaamisen kehittämiseen, hoidon moniulotteisuuden ymmärryksen vahvistumiseen sekä hoitoyhteisöjen laatutyön tukemiseen. Hän ollut käynnistämässä Helsingissä sijaitsevan saattohoitokodin, Terhokodin toimintaa henkilökunnan koulutuksen ja työnohjauksen keinoin. Siltala toimi Terhokodin pitkäaikaisena työnohjaajana mahdollistaen henkilökunnalle luottamuksellisen tilan oman työskentelyotteen tutkimiselle, työn herättämien tunteiden tarkastelulle sekä potilaan ja perheen kokonaistilanteen ymmärryksen vahvistamiselle. 

Siltala on arvostettu kollega ja kouluttaja. Hän on tehnyt myös pitkän ja vaikuttavan uran psykoanalyytikkona vaikeassa, herkässä ja ainutkertaisessa elämäntilanteessa olevien potilaiden ja perheiden tukemiseksi. Lisäksi Siltala on ansioitunut kirjailijana. Hänen teoksensa avaavat ihmisen elämän kokonaisuutta ja elämän eri ulottuvuuksia lempeän monipuolisesti ja puhuttelevasti. Siltala on kirjoittanut kaikkiaan yhdeksän kirjaa ja ollut mukana kirjoittamassa ja toimittamassa lukuisia muita teoksia. Siltalan julkaisemia artikkeleita on kaikkiaan toistasataa. 

ELÄMÄN MALJA -palkinto luovutettiin Pirkko Siltalalle Espoossa. Myönnetty tunnustus yllätti ja herkisti Pirkko Siltalan. Palkinnon luovutustilaisuudessa Siltala välitti puhuttelevat ja koskettavat terveisensä parantumattomasti sairaiden kanssa työskenteleville: 

”Ihminen tulee kohdata aidosti ja välittävästi- ottaa tosissaan, havainnoida läsnäolon todellisuus toiselle ja huomata toisen ihmisen välttämättömyys”. 

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n hallitus kiittää lämpimästi Pirkko Siltalaa merkittävästä työpanoksestaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittäjänä, kouluttajana, työnohjaajana- työyhteisön oivalluttajana. 

Sydämelliset Onnittelut Pirkko Siltala! 

-Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n hallitus-

ELÄMÄN MALJA 2022

Vuonna 2022 ELÄMÄN MALJA -palkinto haluttiin luovuttaa henkilölle, joka on tehnyt suurella sydämellä käytännön työtä palliatiivisen hoidon tai saattohoidon saralla.  

Palkinnon saajaksi valikoitui kollegoidensa ehdottamana sairaanhoitaja Marjo Heikkinen Kokkolan keskussairaalan palliatiivisen hoidon yksiköstä.  Hänet kuvattiin positiiviseksi ja innostavaksi sairaanhoitajaksi, joka tekee työtään periksiantamattomalla otteella. Marjo on kehittänyt omalla alueellaan palliatiivista hoitoa. Sen lisäksi hän on saattohoidon kouluttajakoulutuksen käynyt ja kouluttaakin henkilökuntaa Kokkolassa. Marjo on toiminut myös oman alueensa yhteyshenkilönä STM:n palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämishankkeissa. 

Sydämelliset Onnittelut Marjolle!

ELÄMÄN MALJA 2021

Vuoden 2021 ELÄMÄN MALJA -palkinnon tärkeiksi kriteereiksi koettiin sekä käytännön hoitotyön että alueellisen kehittämistyön näkökulma. Näiden kriteerien ja ELÄMÄN MALJA -palkinnon kautta yhdistys haluaa tehdä näkyväksi palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön moniammatillisen osaamisen vahvuutta ja merkitystä.

ELÄMÄN MALJA 2021- palkinto luovutettiin 16.9.2021 valtakunnallisen seminaarin yhteydessä Rovaniemen palveluesimies Sirkka Peltolalle. 

Sydämelliset onnittelut Sirkka Peltola!

ELÄMÄN MALJA 2020

Yhdistyksemme myönsi tämä vuonna ELÄMÄN MALJA -palkinnon Arkkiatri Risto Pelkoselle työstään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon hyväksi. Katso ja kuuntele tästä sydämelliset ja viisaat sanat, joita hän palliatiivisen hoitoon, saattohoitoon, elämään ja kuolemaan liittää.

https://fb.watch/i420_iYUgH/ 

Sydämelliset onnittelut Risto Pelkoselle ELÄMÄN MALJA -palkinnosta!

ELÄMÄN MALJA 2019

ELÄMÄN MALJA -palkinto 2019 luovutettiin Minna Peakelle hänen työstään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon edistämisestä. Hän on paitsi työskennellyt jo pitkään ruohonjuuritasolla potilaita ja heidän perheitään kohdaten, myös esimerkillään tehnyt palliatiivista hoitoa tunnetuksi. Minna on pidetty ja kysytty asiantuntijaluennoitsija, minkä lisäksi hän on osallistunut aktiivisesti STM:n lukuisiin asiantuntijatyöryhmiin ja ollut mm. mukana laatimassa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatukriteerejä. Valtavan tiedollisen ja taidollisen osaamisen lisäksi merkittävää on se, että Minnan toimintaa on aina ohjannut ajatus potilaan ja tämän läheisten parhaasta. Se on asia, joka on, ja jonka kuuluu olla palliatiivisen hoidon keskiössä. Minna on osaltaan antanut kasvot palliatiiviselle hoidolle, ja ne kasvot ovat täynnä lämpöä ja ymmärrystä sekä rautaista osaamista.