Julkaisuja

2020

  • Marraskuussa 2020 valmistuneessa selvityksessä Saattohoidon vapaaehtoiset (Terhokoti, Syöpäjärjestöt, Kirkkohallitus ja Ritva Pihlaja) kartoitettiin saattohoidon vapaaehtoistoiminnan nykytilannetta ja kehittämishaasteita.

2019

  • LT Reetta Piilin väitöskirjan tavoitteena oli tutkia lääkäreiden ja lääketieteen opiskelijoiden elämän loppuvaiheen päätöksentekoa ja suhtautumista syöpäpotilaiden elämän loppuvaiheen hoitoon sekä näissä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia edeltävien kuudentoista vuoden aikana. Tutustu Reetan väitöskirjaan tästä.

Palliatiivista hoitoa käsittelevät STM:n julkaisut löydät täältä.