Palliatiivinen hoito 

Palliatiivinen hoito on  potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle ja hänen läheisilleen kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan. Vaikka määritelmän mukaan palliatiivinen hoito ei ole ajallisesti rajattu mihinkään tiettyyn sairauden vaiheeseen, sen tarve kasvaa kroonisten sairauksien edetessä ja kuoleman lähestyessä. Suurimman hyödyn  potilas saa silloin, kun palliatiivinen hoito integroidaan jo tautiin kohdistuvan hoidon rinnalle.

Sana palliatiivinen tulee latinankielen sanasta pallium, joka tarkoittaa viittaa. Viitta suojaa, antaa lämpöä sekä turvaa ja kokoaa allensa potilaan, hänen läheisensä ja moniammatillisen tiedon sekä taidon.