Satu Marttila

Valmistuin lastenhoitajaksi vuonna 1993 tehden jo silloin päättötyöni kuolevan lapsen hoitamisesta.Työskentelin lasten sairaanhoitajana lasten hematologian ja onkologian osastolla Taysissa 21 vuotta. Viime vuosina vastuualueenani oli lasten ja nuorten saattohoidon kehittäminen ja koulutusten järjestäminen Taysin lastenklinikassa. Toiveeni on, että lasten saattohoitoon saadaan valtakunnalliset saattohoitosuositukset. Lisäksi pidän tärkeänä, että tulevaisuudessa lapsilla on yliopistollisissa sairaaloissa omat palliatiiviset hoitotiiminsä, jossa osaaminen on keskitetty riippumatta kuolevan lapsen sairaudesta.

Aloitin Pirkanmaan Hoitokodin psykososiaalisen tuen päällikkönä syksyllä 2019. Toimin terapeuttina niin potilaille kuin heidän läheisilleen. Painopistealueena on lasten ja nuorten tukeminen hetkellä jolloin he ovat menettämässä vanhempansa. Lisäksi kehitän työssäni psykososiaalisen tuen muotoja saattohoitopotilaan ja hänen perheensä hoitopolulla.