Riikka Grå

Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat olleet osa työuraani jo valmistuessani, jolloin työskentelin Suomen Syöpäpotilaat ry:ssä. Potilaiden elämänlaatuun liittyvät asiat ja kokonaisvaltainen psykososiaalisen tuen rakentaminen hoitopolun oheen olivat keskiössä myös toimiessani kehitysjohtajana pohjoismaissa ainutlaatuisessa Docrates Syöpäsairaalassa, Helsingin Jätkäsaaressa. Nyt olen voinut perehtyä jo useamman vuoden ajan kuoleman teemaan, jäljellä olevan elämän laatuun, palliatiivisen hoidon kehittämiseen, asiantuntijoiden koulutukseen, resursseihin sekä mm. palliatiivisen hoitotyön laatukriteereihin Koivikko-kodissa, Hämeenlinnassa. On etuoikeus tehdä työtä näin merkityksellisessä työpaikassa, osaavan henkilökunnan rinnalla, potilaan ja hänen läheistensä jäljellä olevan elämän tukena.