Carita Olkkonen

Aloitin Suomen Palliatiivisen Yhdistyksen hallituksessa taloudenhoitajana tammikuussa 2018. Tätä luottamustointa jatkan edelleen. 

Työskentelen Terhokodissa, jonne opiskelijana hakeuduin alun perin työn enkä niinkään saattohoidon lähtökohdista käsin. Opiskelijana sain tehdä sairaanhoitajana työtä ja oppia potilaan kokonaisvaltaista hoitoa sekä kohtaamista saattohoidon näkökulmasta. Muistin tämän ajan, kun eräs luennoitsija kysyi kerran meiltä kuulijoilta ”ketkä ovat valinneet saattohoidon omaksi alueekseen tai onko joukossa niitä, jotka saattohoito on valinnut” Ajattelin opiskeluaikaani ja olen kiitollinen siitä, että tuolloin saattohoito valitsi minut jo vuonna 1992 ja olen saanut nauttia valinnasta siitä lähtien. 

Tällä hetkellä työnkuvaani Terhokodissa kuuluu sosiaalityön lisäksi hoitotyön eri osa-alueiden kehittäminen yhdessä työyhteisön kanssa.