Uutiset

Ilmoittautuminen Valtakunnalliseen palliatiivisen hoidon seminaariin on päättynyt

Ilmoittautuminen tämän vuoden Valtakunnalliseen palliatiivisen hoidon seminaariin on päättynyt. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin seminaariin keskitetysti viikon 37 alussa.…

Kutsu SPHY ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 16.9.2021 klo 16.30-17.30

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään vallitsevasta epidemiatilanteesta johtuen etäyhteyksin torstaina 16.9.2021 klo 16.30-17.30. Lähetämme kokouskutsun…

KV-tutkimus palliatiiviseen sedaatioon liittyvästä terminologiasta - osallistumiskutsu SPHY:n jäsenille!

Kansainvälinen tutkimusryhmä tekee parhaillaan laajaa tutkimustyötä palliatiiviseen sedaatioon liittyen, ja tämä SedPall-konsortio on lähestynyt kaikkia EAPC:n jäsenorganisaatioita pyytäen…

MIHIN SUUNTAAN PALLIATIIVISTA HOITOA JA SAATTOHOITOA HALUTAAN KEHITTÄÄ? VASTAKKAINASETTELUN AIKA ON OHI. TILALLA ON ERI TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ.

SPHY:n lausunto: Saattohoitoon on nyt laatukriteerit

SPHY:n lausunnolla halutaan lisätä tietoisuutta saattohoidon laatukriteereistä sekä pitkäjänteisen yhteistyön merkityksestä laadukkaan elämän loppuvaiheen hoidon turvaamisessa.

Syöpäjärjestöjen lausunto saattohoidon ja palliatiivisen hoidon lakimuutostarpeista

Syöpäjärjestöt antoivat lausunnon saattohoidon ja palliatiivisen hoidon lakimuutostarpeista.