Ajankohtaista

SAAVA-hanke - saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke vuosille 2021-2023

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys sai keväällä 2021 STEA-rahoituksen kolmevuotiselle saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeelle (SAAVA-hanke). SAAVA-hankkeen tavoitteena on tuoda saattohoidon vapaaehtoistoiminta pysyväksi osaksi hyvää saattohoitoa kaikkialla Suomessa. Vapaaehtoisilla on saattohoidossa oma erityinen, tärkeä roolinsa: he voivat kiireettömällä läsnäolollaan auttaa kuolemaa lähestyvän ihmisen ja hänen läheistensä kokonaisvaltaisessa tukemisessa.

Yhteistyössä hankkeen pilottialueiden toimijoiden kanssa kehitetään ja testataan käytännön keinoja edistää koulutettujen saattohoidon vapaaehtoisten sujuvaa saatavuutta. Pilottialueita ovat Pohjois-Suomi, Lounais-Suomi ja Tampere. Hankkeessa ja pilottialueilla:

·        koulutetaan uusia saattohoidon vapaaehtoisia

·        kehitetään koulutukseen yhtenäinen sisältö ja rakenne

·        parannetaan hoitohenkilökunnan ja saattohoitoa tarjoavien toimintayksiköiden valmiuksia hyödyntää                vapaaehtoisten panosta osana varsinaista saattohoitotyötä

·        rakennetaan paikallisia yhteistyöverkostoja, jotta vapaaehtoisten välitys ja toiminnan koordinointi                        saadaan sujuvaksi

SAAVA-hankkeen yhteistyökumppaneina on laaja verkosto sairaaloita, saattohoitokoteja, kaupunkeja, kuntia, seurakuntia, Syöpäjärjestöt, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö, alueellisia Syöpäyhdistyksiä, Kirkkohallitus ja Opintokeskus Sivis.

SAAVA- hankkeen edistymistä voit seurata täältä kotisivuiltamme sekä SPHY:n Palliatiivinen hoito -jäsenlehdestä, joka ilmestyy jatkossa verkkojulkaisuna. Voit seurata SAAVA-hanketta myös Facebookissa.

SAAVAn tiimi:

·        Projektipäällikkö Sarianne Hartonen, 0400 4180185

·        Pohjois-Suomen aluekoordinaattori Kaisa Tukiainen 0400 165378

·        Lounais-Suomen aluekoordinaattori  Maarit Lehtinen 044 491 5416

·        Tampereen aluekoordinaattori Kari Virtanen 0400 163463

Ole yhteydessä! SAAVA-tiimin sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@sphy.fi.

  • Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa : Palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmän loppuraportti julkaistu 17.12.2019. Tutustu julkaisuun tästä.