Elämän Malja- palkinto 2018

8.11.2018


Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry jakaa vuosittain Elämän Malja- palkinnon henkilölle, joka on ansiokkaasti toteuttanut ja kehittänyt palliatiivista- ja saattohoitoa. Vuonna 2018 jaettu palkinto oli 18. Elämän Malja.
Palkinnon sai oikeutetusti Terhokodin johtaja, TtT Mirja Sisko Anttonen.

Anttonen on työskennellyt vuosikymmeniä kuolevien potilaiden ja heidän läheistensä auttamiseksi. Anttosella on valtakunnallisesti merkittävä rooli vaikeasti sairaiden potilaiden hoitotyön kehittäjänä. Anttonen työskentelee tällä hetkellä johtajana 30v täyttävässä saattohoitokoti Terhokodissa luoden sekä omassa yksikössään, että valtakunnallisesti palliatiivisen- ja saattohoidon työkentän ohjeita, kulttuuria ja koulutusverkostoa. Anttonen on alansa arvostettu edelläkävijä, jonka tuore väitöskirja on alan yksi merkityksellisimmistä suunnannäyttäjistä. Anttosen työssä korostuu vahvasti potilaan ja läheisten elämänlaatu sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen.   

Anttosen väitöskirja ”Kuoleman vaikeuden lievittäminen kuoleman todellisuuden kohtaavassa ja ohittavassa saattohoidossa. Substantiivinen teoria saattohoidosta potilaan, perheenjäsenen ja hoitohenkilökunnan näkökulmasta” on arvostettu ja tarvittu teos, joka on ohjannut monen palliatiivista ja saattohoitoa tekevän asiantuntijan työtä sekä avannut teemaa monelle aihetta opiskelevalle.

Lämpimät onnittelut Mirja Sisko Anttoselle!