Uutiset

KV-tutkimus palliatiiviseen sedaatioon liittyvästä terminologiasta - osallistumiskutsu SPHY:n jäsenille!

Kansainvälinen tutkimusryhmä tekee parhaillaan laajaa tutkimustyötä palliatiiviseen sedaatioon liittyen, ja tämä SedPall-konsortio on lähestynyt kaikkia EAPC:n jäsenorganisaatioita pyytäen…

Avoimia työpaikkoja: SAAVA-hankkeeseen haetaan kolmea osa-aikaista aluekoordinaattoria!

Saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeeseen etsitään nyt osa-aikaisia aluekoordinaattoreita kolmelle pilottialueelle, jotka ovat Turku, Tampere ja Rovaniemi. Tutustu…

SAAVA-hanke on käynnistynyt!

Tutustu SAAVA-hankkeeseen ja sen projektipäällikkö Miia Merikallioon hankkeen alasivulta.

Ilmoittautuminen Valtakunnaliseen palliatiivisen hoidon seminaariin 2021 on avattu!

Avoin työpaikka: SPHY hakee projektipäällikköä SAAVA-hankkeeseen!

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry hakee projektipäällikköä saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeeseen, hakuaika päättyy 15.5.2021. Kolmivuotisen SAAVA -hankkeen tavoitteena on…

MIHIN SUUNTAAN PALLIATIIVISTA HOITOA JA SAATTOHOITOA HALUTAAN KEHITTÄÄ? VASTAKKAINASETTELUN AIKA ON OHI. TILALLA ON ERI TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ.

SPHY:n lausunto: Saattohoitoon on nyt laatukriteerit

SPHY:n lausunnolla halutaan lisätä tietoisuutta saattohoidon laatukriteereistä sekä pitkäjänteisen yhteistyön merkityksestä laadukkaan elämän loppuvaiheen hoidon turvaamisessa.

Syöpäjärjestöjen lausunto saattohoidon ja palliatiivisen hoidon lakimuutostarpeista

Syöpäjärjestöt antoivat lausunnon saattohoidon ja palliatiivisen hoidon lakimuutostarpeista.