Yhdistyksen perustaminen


Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen perustamiskirjan allekirjoittivat Suomen saattohoidon
pioneeri, ylilääkäri Carl-Erik Vænerberg Loviisasta, Pirkanmaan Hoitokodin lääkäri Timo Leino,
Terhokodin lääkäri Juha Hänninen ja Karinakodin lääkäri Raija Asola helmikuun 16. päivänä 1995.
Perustava kokous pidettiin samana päivänä Tampereen yliopiston juhlasalissa, jossa oli läsnä 40
muuta asiasta kiinnostunutta samana päivänä pidetyn ”Elämää kuolevan lähellä” koulutuspäivän
osanottajaa. Kiinnostus aiheesta oli suuri, sillä koulutuspäivällä oli 350 osanottajaa.

Perustamiskokouksessa hyväksyttiin varatuomari Olli Visakkaan laatima ehdotus yhdistyksen
säännöiksi. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi yhdistyksen merkittäväksi yhdistysrekisteriin
5.9.1996. Samalla se hyväksyi yhdistyksen säännöt. Säännöissä painotettiin yhdistyksen olevan
poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
Sääntöjen mukaan yhdistys toteuttaa tarkoitustaan

  • tukemalla alan tutkimustyötä ja julkaisutoimintaa
  • vaikuttamalla alan perus- ja täydennyskoulutukseen
  • osallistumalla hoidon kehittämiseen
  • järjestämällä kansallisia ja kansainvälisiä koulutustilaisuuksia
  • osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön
  • toimimalla lausunnonantajana alalla vaikuttaville paikallisille ja kansainvälisille viranomaisille.

Sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pääsee ammatissaan palliatiivisen hoidon
parissa työskentelevä tai siitä kiinnostunut henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Alusta
alkaen hallitus painotti, että yhdistys on moniammatillinen, potilashoidossa työskentelevien järjestö. Myöhemmin linjattiin, että jäseniksi voidaan kuitenkin hyväksyä myös alan koulutetut
vapaaehtoistyöntekijät. Kannattaviksi yhteisöjäseniksi on mahdollisuus päästä yhteisöillä, jotka
haluavat tukea palliatiivisen hoidon hyväksi tehtävää työtä.

Perustamiskokouksessa valittiin yhdistyksen asioita hoitamaan hallitus, johon sääntöjen mukaan
kuuluu puheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan. Alusta alkaen on ollut tavoitteena, että hallituksen valinnassa toteutuu yhdistyksen moniammatillisuus ja edustus maan eri osista. Toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi on myöhempinä vuosina pyritty tasaiseen, mutta pieneen hallituksen jäsenten vaihtuvuuteen.

Perustamiskokouksessa valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi ylilääkäri Carl-Erik
Vænerberg Loviisasta. Hallituksen jäseniksi valittiin Terhokodin lääkäri Juha Hänninen,
Satakunnan keskussairaalan sosiaalityöntekijä Kristiina Kekki, Pirkanmaan Hoitokodin lääkäri
Timo Leino, fil.tri Leila Simonen Stakesista, Kuopion yliopistollisen sairaalan erikoissairaanhoitaja
Maarit Tuovinen sekä professori Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Tampereen yliopistosta. Hallituksen
varajäseniksi valittiin Terhokodin sairaanhoitaja Liisa Kotila ja sairaalateologi Solveig Slotte
Vaasan keskussairaalasta.

Toiminnan aloituksesta kerrottiin alan lehdissä ( Suomen Lääkärilehti, Dialogi-lehti, TEHY- ja
SuPer-lehdet, Kirkon Sairaalasielunhoidon Keskuksen kiertokirje). Toiminnasta ja sen periaatteista
valmistettiin posteri, jota esiteltiin terveyden- ja sosiaalihuollon koulutustilaisuuksissa.