Palliatiivisen hoidon koulutus


Koulutus on alusta alkaen ollut tärkeä osa toimintaa. Jokasyksyisen vuosikokouksen yhteydessä on
alusta alkaen järjestetty kansallinen palliatiivisen hoidon koulutuspäivä. Koulutuspäivät on
toteutettu yhteistyössä paikallisen järjestäjän, useimmiten hoitokodin tai maakunnallisen
syöpäyhdistyksen kanssa. Tavoitteena on ollut pitää koulutuspäiviä eri puolilla maata.
Koulutuspäiviä on toistaiseksi pidetty Tampereella, Turussa, Helsingissä, Kuopiossa, Porissa,
Oulussa, Kotkassa, Vaasassa ja Lappeenrannassa. Kuluvan kymmenennen toimintavuoden
koulutuspäivä järjestetään Hämeenlinnassa yhteistyössä uusimman saattohoitokodin, hoitokoti
Koivikon kanssa. Koulutusta on järjestetty myös yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen
kanssa.

Toiminnan alussa yhdistyksen toimesta julkaistiin kirjanen ’Palliatiivisen hoidon opetustavoitteet’
Kanadan vastaavaa opetusohjelmaa mukaillen. Kirjanen painettiin Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Syöpäsäätiön kustannuksella ja niitä lähetettiin maan kaikkien yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien dekaaneille jaettavaksi asianomaisten erikoisalojen professoreille. Samoin kirjanen lähetettiin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan oppilaitosten rehtoreille sekä Terveydenhuollon Oikeusturvakeskukselle.


Palliatiivisen lääketieteen professuuri
Monessa maassa palliatiivinen lääketiede on ollut jo pidempään oma erikoisalansa ja alan
kehittämistä varten on perustettu palliatiivisen lääketieteen professuureja. Myös Suomessa
keskustelu professuurin tarpeellisuudesta alan kehitykselle nousi esiin yhdistyksen perustamisen
myötä.

Vuonna 1997 Lounais-Suomen Syöpäyhdistys pyysi yhdistykseltä lausuntoa palliatiivisen
lääketieteen professuurin perustamisesta ja tilanteesta muissa maissa. Lausunnossa ehdotettiin, että Suomessa ryhdyttäisiin toimenpiteisiin ainakin yhden professoritasoisen tutkimus- ja koulutusviran luomiseksi johonkin lääketieteelliseen tiedekuntaan, jotta tämä hoidon alue saavuttaisi sille kansainvälisesti asetetut tavoitteet maassamme. Lausunto lähetettiin tiedoksi Suomen Syöpäyhdistykselle ja kaikkien lääketieteellisten tiedekuntien dekaaneille.

Yhdessä Suomen Syöpäyhdistyksen ja Suomen Onkologiayhdistyksen kanssa Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys lähetti vuonna 1998 opetusministeriölle kirjelmän, jossa esitettiin että kuolevien ja vaikeasti oireilevien potilaiden hoidon tehostamiseksi ryhdyttäisiin toimenpiteisiin professoritasoisen tutkimus- ja koulutusviran luomiseksi johonkin lääketieteelliseen tiedekuntaan.

Tampereen yliopistollisen sairaalan eri kliinisten erikoisalojen ylilääkärien toimesta tehtiin
maaliskuussa 1998 Pirkanmaan Syöpäyhdistykselle esitys, että se tukisi taloudellisesti palliatiivisen hoidon professuurin perustamista ja tekisi asiasta aloitteen Tampereen yliopiston lääketieteelliselle tiedekunnalle. Joulukuussa 1998 Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö ja Tampereen tuberkuloosisäätiö tekivät 2,5 miljoonan markan lahjoituksen Tampereen yliopistolle kyseisen professuurin perustamiseksi. Suomen ensimmäinen palliatiivisen lääketieteen professuuri perustettiin Tampereen Yliopistoon syksyllä 1999. Virkaan valittiin tohtori Kaija Holli, joka totesi uuden oppituolin antavan mahdollisuuden kliinisen toiminnan kehittämisen panostaa opetukseen ja koulutukseen sekä tutkimukseen, joka on ollut alalla varsin vähäistä. Suomen toinen palliatiivisen lääketieteen professuuri perustettiin Turkuun vuonna 2005.

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistyksen aktiivisuus ja keskustelun herättäminen on ollut
merkittävä tekijä palliatiivisen lääketieteen professorien virkojen perustamisessa Suomeen.