Lausunnot ja kannanotot


Vuonna 1997 nousi esille sairausvakuutuskorvauksen poistaminen voimakkaiden opiaattien
ryhmään kuuluvalta ja paljon käytetyltä oksikodoni-kipulääkkeeltä. Yhdistys lähetti asiasta
kannanoton sosiaali- terveysministeriön lääkekorvauslautakunnalle painottaen syöpäpotilaan
oikeutta hyvään kivunhoitoon.


Vuonna 2003 yhdistys lähetti kannanoton Valtakunnalliselle terveydenhuollon eettiselle
neuvottelukunnalle (ETENE) elämän loppuvaiheen hoidosta liittyen valmisteilla olleeseen
saattohoitotyöryhmän raporttiin saattohoidon eettisistä ja oikeudellisista kysymyksistä.

Kipulääkkeiden korvattavuusongelmat nousivat uudelleen esille vuonna 2003. Yhdistys lähetti
kirjelmän sosiaali- ja terveysministerille eräiden voimakkaiden kipulääkkeiden
sairausvakuutuskorvauksen poistamisesta ja sen aiheuttamista ongelmista. Kirjelmä lähetettiin
tiedoksi myös ETENE:lle.