Jäsenistö ja hallinto

Jäsenistö ja jäsenpalvelut
Ensimmäisen toimintavuoden aikana yhdistykseen liittyi 120 jäsentä. Sen jälkeen jäsenmäärä on
lisääntynyt tasaisesti. Viime vuosina yhdistyksessä on ollut 500-600 henkilöjäsentä ja 10-12
yhteisöjäsentä. Jäsenistä enemmistö on sairaanhoitajia ja lähihoitajia, mutta mukana on myös
runsaasti lääkäreitä, jonkin verran teologeja, sosiaalityöntekijöitä sekä yksittäisiä muiden alojen
edustajia sekä saattohoitokotien koulutettuja vapaaehtoistyöntekijöitä.

Yhdistyksen jäsenille on postitettu kahdesti vuodessa yhdistyksen toiminnasta, hallituksen
päätöksistä, koulutuksista ja muista alan ajankohtaisista asioista kertova informaatiolehtinen.

Ensimmäisestä toimintavuodesta alkaen hallitus on valinnut julkaisutoimikunnan, jonka toimesta on julkaistu jäsenistölle tarkoitettu jäsenlehti. Lehti on vuosien mittaan sisältänyt laaja-alaisesti
palliatiiviseen hoitoon liittyviä asiantuntija-artikkeleja, koulutustilaisuuksien referointeja ja alan
kirjallisuusesittelyjä. Jäsenlehti on ilmestynyt säännöllisesti kahdesti vuodessa ja saanut jäsenistöltä runsaasti myönteistä palautetta.


Hallituksen tavoitteena ja toiveena on ollut, että yllämainitut informaatiolehtinen ja jäsenlehti
olisivat toimineet myös jäsenistön keskustelu- ja mielipidefoorumina. Tällainen keskustelu on ollut
kuitenkin hyvin vähäistä ja sen vilkastuminen on yksi tulevan toiminnan haasteista.

Vuodesta 1997 yhdistys on myöntänyt apurahoja jäsenilleen kansallisiin ja kansainvälisiin
koulutustilaisuuksiin osallistumista varten.

Vuonna 1999 perustettiin liikenneonnettomuudessa kuolleen ylilääkäri Markku Virenin muiston
kunnioittamiseksi hänen nimeänsä kantava muistorahasto, johon alkupääoman lahjoitti yhdistyksen puheenjohtaja Carl-Erik Vænerberg. Rahastosta yhdistyksen hallitus voi palkita yksityisiä henkilöitä hyvästä saattohoitotyöstä.

Vuonna 2003 otettiin käyttöön yhdistyksen ”tähtiä tiimalasissa”- aiheinen logo. Logon suunnitteli
turkulainen sairaanhoitaja Sari Valtonen ja sen viimeistelivät Kuopion taideteollisen oppilaitoksen
opiskelijat Jani Suvanto ja Jari Anttonen. Logon tehtävänä on olla muistuttamassa elämän
merkityksestä silloinkin kun on sairastuttu etenevään, parantumattomaan sairauteen.
Parhaimmillaan elämän rajallisuuden ymmärtäminen auttaa meitä näkemään elämänlaadullisesti
tärkeimmät asiat ja muistuttaa meitä elämän ikiaikaisesta ketjusta, johon kuolema meidät liittää.

Yhdistyksen tiedottamista parannettiin ottamalla loppuvuodesta 2003 käyttöön internetissä
yhdistyksen kotisivut ( www.sphy.fi ). Kotisivujen suunnittelussa hallituksen jäsenet Irja Murtonen, Virpi Kannel ja Mirja Mikkonen tekivät mittavan työn.

Jäsenjulkaisujen ja koulutustilaisuuksien kustannusten kattamisessa lääkeyrityksillä on ollut
merkittävä osuus. Jäsenlehden mainoksista ja koulutustilaisuuksien tuote-esittelyistä saadut
korvauksilla on maksettu huomattava osa lehden painatuskuluista ja luentotilojen vuokrista.
Yhdistys on erittäin kiitollinen tällaisesta avusta ja näkee tärkeänä yhteistyön jatkumisen.


Kansainvälinen yhteistyö
Yhdistys on ylläpitänyt osaltaan kansainvälistä yhteistyötä jakamalla vuosittain yhdistyksen
jäsenille apurahoja alan kansainvälisiin kongresseihin ja koulutuksiin. Kongresseihin osallistuminen on mahdollistanut kansainvälisen kehityksen seuraamisen ja monesti henkilökohtaisten kontaktien luomisen.


Toiminnan alusta alkaen yhdistyksellä on ollut edustus Pohjoismaisen Saattohoitoyhdistyksen
hallituksessa. Pohjoismaisen yhdistyksen tekemän sääntömuutoksen jälkeen Suomen Palliatiivisen
Hoidon Yhdistys liittyi sen yhteisöjäseneksi vuonna 2001.

Alan kansainvälisistä koulutuksista, tapahtumista ja tieteellisistä julkaisuista on jäsenistöä
informoitu jäsenjulkaisuissa ja järjestetyissä koulutuksissa.


Yhdistyksen toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut alusta alkaen lääkintöneuvos Carl-Erik Vænerberg
Loviisasta. Varapuheenjohtajina ovat olleet filosofian tohtori Leila Simonen Helsingistä vuosina
1995 – 1996, erikoissairaanhoitaja Maarit Tuovinen Kuopiosta vuosina 1997 – 1999, professori
Kaija Holli Tampereelta vuonna 2000, teologian tohtori Kalervo Nissilä Kokkolasta vuosina 2001
– 2004 ja ylihoitaja Mirja Mikkonen Helsingistä vuodesta 2005. Sihteerinä on toiminut lääkäri
Timo Leino Tampereelta vuosina 1995 – 2000 ja sairaanhoidonopettaja Irja Murtonen vuodesta
2001. Yhdistyksen taloudenhoitajana on toiminut lääkäri Juha Hänninen Helsingistä vuosina 1995 –1998 ja terveydenhoitaja Anne Arojoki Turusta vuodesta 1999.

Yhdistyksen hallituksen varsinaisina tai varajäseninä ovat toimineet Juha Hänninen vuosina 1995 – 2001, sosiaalityöntekijä Kristiina Kekki Porista vuosina 1995 – 1999, Timo Leino vuosina 1995 –
2004, Leila Simonen vuosina 1995 – 1996, Maarit Tuovinen vuosina 1995 – 2001, professori
Pirkko Kellokumpu-Lehtinen Tampereelta vuosina 1995 – 1999, sairaanhoitaja Liisa Kotila
Helsingistä vuosina 1995 – 1996, sairaalateologi Solveig Slotte Vaasasta vuosina 1995 – 1998,
yliassistentti Merja Nikkonen Oulusta vuosina 1997 – 1998, Anne Arojoki vuodesta 1997, Kalervo
Nissilä vuosina 1999 – 2004, sairaanhoitaja Christer Fred Vaasasta vuosina 1999 – 2004, Kaija
Holli vuonna 2000, sosiaalityöntekijä Marja Madekivi Nakkilasta vuosina 2000 – 2001, Irja
Murtonen vuodesta 2001, sosiaalityöntekijä Mirja Niemelä Muuramesta vuonna 2002, Mirja
Mikkonen vuodesta 2002, terveydenhoitaja Virpi Kannel Kajaanista vuodesta 2002,
sosiaalityöntekijä Sinikka Hiljanen Helsingistä vuodesta 2003, kouluttaja Matti-Pekka Virtaniemi
Järvenpäästä vuodesta 2005 ja sairaanhoitaja Arja Grönlund Nokialta vuodesta 2005.

Yhdistyksen tilintarkastajina ovat toimineet talouspäällikkö Markku Kulo Tampereelta koko
toiminnan ajan ja talouspäällikkö Anja Weckström Helsingistä vuosina 1995 – 1998 sekä vuodesta
1999 varatuomari Olli Visakas Tampereelta.