Finsk Förening för Palliativ Omvårdnad

Föreningens syfte är att utveckla multiprofessionell vård av obotligt sjuka patienter och människor som befinner sig i livets slutskede.
 
Föreningen är avsedd för både sjukvårdspersonal och för utbildade frivilliga som möter svårt sjuka och döende människor.
 
Palliativ omvårdnad är aktiv, multiprofessionell, helhetsbetonad vård för obotligt sjuka och döende människor då, när sjukdomen inte kan botas och vårdens mål inte längre är att förlänga livet på vilket pris som helst.
 
Vår förening
Föreningens mål är att förstärka palliativa vårdens ställning och aktning inom sosial och hälsovården och i samhället genom att öka kännedom om palliativa vårdens innehåll och syfte både hos sjukvårdspersonalen och hos befolkningen.
 
Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Föreningens arbetare fungerar frivilligt vid sidan av sitt huvudarbete. Föreningen får sina huvudsakliga inkomster av medlemsavgifter. Enligt reglerna idkar föreningen ingen vinstgivande verksamhet, men den kan för att uppnå sitt mål ta emot t.ex. donationer.