Historiaa

SPHY:n logo ”tähtiä tiimalasissa”
(sh Sari Valtonen) kuvaa palliatiivisen hoidon perusideaa, ajan univeraalista metaforaa ja elämän rajallisuutta.
Tähtien sakarat kuvaavat potilasta, hänen läheisiään, käytännön työntekijöitä, tieteellistä tutkimustyötä ja yhteiskuntaa. Kun palliatiivinen hoito on onnistunutta, kaikki osapuolet hyötyvät ja voivat paremmin.
Logo muistuttaa elämän merkityksestä silloinkin, kun ihminen sairastuu etenevään, parantumattomaan sairauteen. Parhaimmillaan elämän rajallisuuden ymmärtäminen auttaa meitä näkemään elämänlaadullisesti tärkeimmät asiat ja muistuttaa elämän ikiaikaisesta ketjusta, johon kuolema meidät liittää.

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry – kymmenen toimintavuotta
Vuosina 1995 - 2005


Carl-Erik Vænerberg
Lääkintöneuvos, Loviisa
Suomen Palliatiivisen HoidonYhdistys ry:npuheenjohtaja vuodesta 1995 - 2006

Timo Leino
Lääkäri, Pirkanmaan Hoitokoti, Tampere
Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n sihteeri vuosina 1995 - 2000


Taustaa
1970-luvulla keskusteltiin enenevästi ihmisen arvokkaasta kuolemasta ja inhimillisestä hoidosta
ennen kuolemaa. Osaltaan keskustelun taustalla oli voimakkaasti kehittyvä ja samalla teknistyvä
lääketiede, jossa vaarana nähtiin kuolevan ihmisen ja hänen läheistensä tarpeiden riittämätön
kohtaaminen. Kokonaisvaltaista, oireita lievittävää palliatiivista hoitoa kaivattiin täyttämään sitä
inhimillisyyden puutteen kuilua, joka oli syntynyt lääketieteen teknisen ja määrällisen osaamisen
kehityksen myötä. Tämän keskustelun seurauksena lääkintöhallitus julkaisi terveydenhuoltohenkilöstölle tarkoitetut kuolevan potilaan hoitoa koskevat ns. terminaalihoidon
ohjeet vuonna 1982.


Keskustelussa nousi esille myös kuolevien potilaiden hoitoon erikoistunut hospice-liike, jonka
tiennäyttäjä oli Lontooseen 1960-luvun lopulla perustettu St Christopher’s Hospice.
Lääkintöhallitus kutsuikin keväällä 1982 St Christopher’s Hospicesta tohtori Stephen Kirkhamin
Suomeen. Hän piti seminaareja ja yleisöluennon kuolevan potilaan hoidosta. Lääkintöhallituksen ja Suomen Syöpäyhdistyksen edustajat osallistuivat samaa aihetta käsittelevään kongressiin
Lontoossa.

Tämän keskustelun innoittamana ja pääasiassa syöpäjärjestöjen toimesta perustettiin Suomen
ensimmäiset hospice-hoitokodit. Pirkanmaan Hoitokoti Tampereella aloitti toimintansa tammikuussa 1988, Terhokoti Helsingissä saman vuoden syksyllä ja Karinakoti Turussa keväällä 1994. Tämän jälkeen Suomeen saatiin vielä yksi saattohoitokoti, Koivikko-koti Hämeenlinnassa.

Hoitokotien ja muiden alasta innostuneiden kesken koettiin enenevästi tarvetta yhteistyöhön.
Oireitten lievitykseen ja omaisten tukemiseen keskittyvän palliatiivisen hoidon periaatteista esiintyi paljon tietämättömyyttä ja se kohtasi myös ajoittain epäluuloja sekä maallikoiden että
terveydenhuoltohenkilöstön keskuudessa. Eri tapaamisissa syntyi ajatus alan ammatillisen
yhdistyksen perustamisesta moniammatillisen yhteistyön, koulutuksen, alan tunnetuksi tekemisen tehostamiseksi.