Hallitus

Suomen Palliatiivisen Hoidon yhdistyksen hallitus toimii yhdistyksen tavoitteiden toteuttajana järjestämällä koulutusta, vaikuttamalla alan koulutuksen sisältöön, antamalla lausuntoja ja julkaisemalla yhdistyksen lehteä. Hallitus huolehtii yhdistyksen taloudesta, jäsenasioista ja jäsenien informoimisesta.

Yhdistyksen hallitus vuonna 2019

 

Riikka KoivistoYTM, sosiaalipsykologi, tohtori-opiskelija, ET psykoterapeutti, toimitusjohtaja Koivikkosäätiö sr Koivikko-koti, palliatiivisen lääketieteen erityisyksikkö ja saattohoitokoti

Puheenjohtaja

Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat olleet osa työuraani jo valmistuessani, jolloin työskentelin Suomen Syöpäpotilaat ry:ssä. Potilaiden elämänlaatuun liittyvät asiat ja kokonaisvaltainen psykososiaalisen tuen rakentaminen hoitopolun oheen olivat keskiössä myös toimiessani kehitysjohtajana pohjoismaissa ainutlaatuisessa Docrates Syöpäsairaalassa, Helsingin Jätkäsaaressa. Nyt olen voinut perehtyä jo useamman vuoden ajan kuoleman teemaan, jäljellä olevan elämän laatuun, palliatiivisen hoidon kehittämiseen, asiantuntijoiden koulutukseen, resursseihin sekä mm. palliatiivisen hoitotyön laatukriteereihin Koivikko-kodissa, Hämeenlinnassa. On etuoikeus tehdä työtä näin merkityksellisessä työpaikassa, osaavan henkilökunnan rinnalla, potilaan ja hänen läheistensä jäljellä olevan elämän tukena.

riikka.koivisto@koivikko-koti.fi

www.riikkakoivisto.com

 

Mirja Sisko Anttonen, esh, TtT, Terhokodin ylihoitaja

Varapuheenjohtaja

Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat olleet keskeisiä kiinnostuksen kohteitani viidentoista vuoden ajan. Olen työssäni Terhokodissa saanut vahvistaa potilaslähtöistä työskentelyä ja perheiden hoitotyön edistämistä hoitotyön kehittämisen ja johtamisen kautta. Työni ohella olen tutkinut saattohoitoa nyt kolmen vuoden ajan. Tutkimustyö on syventänyt ja laajentanut käsitystäni saattohoidosta. SPHY ry:n toiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2002 lähtien. Hallituksessa jäsenet vaihtuvat ja tuovat mukanaan uusia raikkaita ideoita toimintaan. Tällä hetkellä olen yhdistyksen varapuheenjohtaja ja haluan kannustaa jäsenistöä ottamaan yhteyttä saattohoitoon liittyvissä isoissa ja pienissä kysymyksissä.

Leikosaarentie 27 A 10, 00990 Helsinki, 09 615 4466 (t), 040 590 5289 (k)

mirjasisko.anttonen (at) terho.fi

 

Mira Pajunen, sairaanhoitaja, osastonhoitaja, saattohoidon kouluttaja

Jäsenrekisterin hoitaja

Peruskoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja. Työkokemusta on kertynyt pääasiassa psykiatrisen potilaan, vanhustenhoidon sekä saattohoitotyön saralta. Terhokodissa olen työskennellyt vuosina 1997-2011 sairaanhoitajan sekä tiiminvetäjän tehtävissä. Tällä hetkellä työskentelen osastonhoitajana Sipoon kunnan ikääntyneiden palveluissa. Saattohoitotyön paikallinen ja valtakunnallinen kehittäminen sekä koulutustehtävät kuuluvat osana työnkuvaani. Toimin Itä- Uudenmaan palliatiivisen hoidon kehittämistyöryhmässä sekä osallistun useiden koulutusten suunnitteluun ja järjestelyihin.

mira.pajunen@sipoo.fi

työpuhelin: 040 1914510

 

Satu Marttila, lasten sairaanhoitaja, TAYS

verkkosivujen päivitys ja ylläpito

Olen työskennellyt lasten hematologian ja onkologian osastolla 20 vuotta. Viime vuosina on vastuualueenani ollut lasten saattohoitokoulutusten järjestäminen TAYSissa. Olen kehittämässä lasten saattohoitoa Taysissa alkaneessa syöpälasten palliatiivisen hoidon projektissa. Toiveeni on, että lasten saattohoitoon saadaan laadittua valtakunnalliset saattohoitosuositukset. Lisäksi pidän tärkeänä, että tulevaisuudessa lapsilla on yliopistollisissa sairaaloissa omat palliatiiviset hoitotiimonsä, jossa osaaminen olisi keskitetty kuolevan lapsen sairaudesta riippumatta.

 

Carita Olkkonen, sairaanhoitaja

Taloudenhoitaja

 

Hanna Hävölä, sairaanhoitaja

verkkosivujen päivitys ja ylläpito