Hallitus

Suomen Palliatiivisen Hoidon yhdistyksen hallitus toimii yhdistyksen tavoitteiden toteuttajana järjestämällä koulutusta, vaikuttamalla alan koulutuksen sisältöön, antamalla lausuntoja ja julkaisemalla yhdistyksen lehteä. Hallitus huolehtii yhdistyksen taloudesta, jäsenasioista ja jäsenien informoimisesta.

Yhdistyksen hallitus vuonna 2018

 

Riikka KoivistoYTM, sosiaalipsykologi, tohtori-opiskelija, ET psykoterapeutti, saattohoitokodin Koivikko-kodin johtaja

Puheenjohtaja

Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat olleet osa työuraani jo silloin, kun valmistuin ja työskentelin Suomen Syöpäpotilaat ry:ssä. Potilaiden elämänlaatuun liittyvät asiat, ja kokonaisvaltainen tukeminen olivat keskiössä myös toimiessani kehitysjohtajana Docrateella, pohjoismaiden ainoassa yksityisessä syöpäsairaalassa Helsingin Jätkäsaaressa. Nyt olen voinut perehtyä jo useamman vuoden täysin elämän loppuvaiheen tarpeisiin, palliatiivisen hoidon kehittämiseen, resursointiin ja tavoitteisiin työssäni saattohoitokoti Koivikko-kodissa, Hämeenlinnassa. Kuolevan ihmisen hoitaminen ja auttaminen on alue, jossa Suomessa on vielä opittavaa ja työskentelen aktiivisesti potilaan puolesta eri foorumeilla. 

riikka.koivisto@koivikko-koti.fi

 

Mirja Sisko Anttonen, esh, TtT, Terhokodin ylihoitaja

Varapuheenjohtaja

Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat olleet keskeisiä kiinnostuksen kohteitani viidentoista vuoden ajan. Olen työssäni Terhokodissa saanut vahvistaa potilaslähtöistä työskentelyä ja perheiden hoitotyön edistämistä hoitotyön kehittämisen ja johtamisen kautta. Työni ohella olen tutkinut saattohoitoa nyt kolmen vuoden ajan. Tutkimustyö on syventänyt ja laajentanut käsitystäni saattohoidosta. SPHY ry:n toiminnassa olen ollut mukana vuodesta 2002 lähtien. Hallituksessa jäsenet vaihtuvat ja tuovat mukanaan uusia raikkaita ideoita toimintaan. Tällä hetkellä olen yhdistyksen varapuheenjohtaja ja haluan kannustaa jäsenistöä ottamaan yhteyttä saattohoitoon liittyvissä isoissa ja pienissä kysymyksissä.  

Leikosaarentie 27 A 10, 00990 Helsinki, 09 615 4466 (t), 040 590 5289 (k)

mirjasisko.anttonen (at) terho.fi

 

Sirkka Peltola, Sairaalatoiminnan esimies

Sihteeri

Koulutukseltani olen sisätauteihin ja kirurgiseen hoitoon erikoistunut sairaanhoitaja. Työkokemusta sairaanhoitajana on kertynyt niin erikoissairaanhoidon, kuten terveyskeskuksen avo- ja laitoshoidon puolelta. Työhistoriani aikana olen opiskelut työn ohessa johtamista ja hallintoa sekä palliatiivisenhoidon asiantuntijaksi. Saattohoito on ollut aina elämässä mukana ja sydäntäni lähellä, niin myös nykyisessä työssäni Rovaniemen kaupungilla. Saattohoito kuuluu tärkeänä osana tehtäviini ja teemme yhteistyötä Lapin alueen muiden ammattilaisten kanssa saattohoitopotilaan hyväksi. Saattohoidon tukihenkilöt ja seurakunta ovat myös tärkeitä yhteistyökumppaneita. Toimin myös saattohoitopotilaiden ja omaisten keskusteluryhmien vetäjänä sekä SPHY:n ja Rovaniemen syöpäyhdistyksen hallituksissa. Muu aika menee teologian opiskelussa.

Sairaalakatu 1, 96100 Rovaniemi, puh. 040 7405 415

sirkka.peltola@rovaniemi.fi

 

Arja Grönlund, terveydenhuollon opettaja

Hallituksen jäsen

Työskentelen Tampereen seudun ammattiopistossa terveydenhuollon opettajana. Opetan saattohoitoa vanhustyön erikoisammattitutkinnon kuolevan ihmisen hoitaminen- tutkinnon osassa. Toimin myös saattohoidon työyhteisökouluttajana. Työkokemusta saattohoitokodissa työskenetlystä on kertynyt 16 vuotta. 

arja.gronlund@sphy.fi

 

Mira Pajunen, sairaanhoitaja, osastonhoitaja, saattohoidon kouluttaja

Jäsenrekisterin hoitaja

Peruskoulutukseltani olen psykiatrinen sairaanhoitaja. Työkokemusta on kertynyt pääasiassa psykiatrisen potilaan, vanhustenhoidon sekä saattohoitotyön saralta. Terhokodissa olen työskennellyt vuosina 1997-2011 sairaanhoitajan sekä tiiminvetäjän tehtävissä. Tällä hetkellä työskentelen osastonhoitajana Sipoon kunnan ikääntyneiden palveluissa. Saattohoitotyön paikallinen ja valtakunnallinen kehittäminen sekä koulutustehtävät kuuluvat osana työnkuvaani. Toimin Itä- Uudenmaan palliatiivisen hoidon kehittämistyöryhmässä sekä osallistun useiden koulutusten suunnitteluun ja järjestelyihin. 

mira.pajunen@sipoo.fi

työpuhelin: 040 1914510

 

Virpi Sipola, diakonissa, TM, TtM, sairaalapastori, sielunhoidon johtava asiantuntija Kirkkohallitus

Lehtitoimikunnan jäsen

Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja ja diakonissa. Valmistuin Helsingin Yliopistosta teologian maisteriksi ja siirryin erityiskoulutuksen kautta sairaalapapin tehtäviin, toimien mm. Terhokodin pappina lähes kymmenen vuotta. Saattohoitokodin papin työssä sain olla saattamassa kuolevia, tukemassa läheisiä ja henkilökuntaa. Terveystieteen maisteriksi valmistuin Tampereelta, pro graduni tein nuoren surusta ja ryhmävertaistuesta. Koulutan terveydenhuollon ja kirkon työntekijöitä saattohoitoon liittyvistä teemoista. Nykyisessä työssäni vastaan sairaalapappien erityiskoulutuksesta, sielunhoitotyön kehittämisestä ja vaikuttamistoiminnasta. Toimin myös työnohjaajana. Palliatiivisen hoidon yhdistyksessä olen mukana hallituksen ja lehtitoimikunnan jäsenenä. 

Työ: Kirkon talo, Eteläranta 8, 00130 Helsinki, p. 050 514 2125

virpi.sipola@evl.fi

 

Satu Marttila, sairaanhoitaja

 

Carita Olkkonen 

Taloudenhoitaja, verkkosivujen päivitys