Yhdistyksemme

Yhdistyksen tavoitteena on vahvistaa palliatiivisen hoidon asemaa ja arvostusta terveydenhuollossa ja yhteiskunnassa lisäämällä sekä alalla toimivien että väestön tietämystä palliatiivisen hoidon sisällöstä ja tarkoituksesta.

Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Yhdistyksen toimihenkilöt toimivat vapaaehtoisvoimin oman päätyönsä ohella. Yhdistys saa pääasialliset tulonsa jäsenmaksuista. Sääntöjensä mukaan yhdistys ei harjoita voittoa tuottavaa toimintaa, mutta voi tavoitteensa saavuttamiseksi mm. vastaanottaa lahjoituksia.

Hyvään palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon ei kuulu eutanasia missään muodossa

Hyvässä palliatiivisessa eli oireenmukaisessa hoidossa ihmisen kokonaishoidon tavoite muuttuu parantavasta hoidosta hyvään oireiden mukaiseen hoitoon. Hyvä saattohoito määritetään hyvänä kuolevan ihmisen hoitona, jossa hänelle hyödyttömistä hoidoista on luovuttu ja siirrytty hänen hyvään kokonaisvaltaiseen perushoitoon ja oireiden lievittämiseen.

Saattohoidossa päämääränä on aina kuolevan ihmisen mahdollisimman hyvä elämä kuolinhetkeen saakka hänelle tärkeiden ihmisten läheisyydessä. Hyvä saattohoito on ikään, sairauteen ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin katsomatta jokaisen ihmisen perusoikeus. Hyvässä saattohoidossa korostuu ihmislähtöisyyden lisäksi myös perhekeskeisyys sekä kuolevan ihmisen toimintakyvyn ylläpitäminen.

Keinot, joilla kuolemaa joudutetaan tavalla tai toisella, eivät ole palliatiivisen hoitamisen ja saattohoidon keinoja. Sen sijaan pidättäytyminen kuolevan ihmisen elämää pitkittävistä ja kärsimystä tuottavista hoitomuodoista kuuluu osana hyvään saattohoitoon ja hänen sallitaan kuolla luonnollisesti.