Liity jäseneksi

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä ammatissaan palliatiivisen hoidon parissa työskentelevät tai siitä kiinnostuneet ammattihenkilöt ja koulutetut vapaaehtoistyöntekijät. Yhteisöt voivat olla yhdistyksen kannatusjäseninä.

Yhdistyksen hallitus vahvistaa kokouksissaan uuden jäsenen jäsenyyden jäsenhakemuksen perusteella.

Jäsenmaksut vuonna 2019: henkilöjäsen 20 € ja yhteisöjäsen 150 €.

 

Jäsenpalvelut

 

Jäsenlehti

Jäsenlehti ilmestyy kaksi kerta vuodessa - toukokuussa ja joulukuussa. Lehti postitetaan jäsenille. Lehdessä julkaistavat artikkelit ovat kirjoittajilta pyydettyjä ja kukin kirjoittaja vastaa itse artikkelinsa sisällöstä. Lehdessä julkaistaan palliatiivista hoitoa käsitteleviä artikkeleita ja artikkeleita, jotka auttavat ymmärtämään potilaan tilannetta ja kokemuksia sairauden aikana.

Jäsentiedote

Jäsenlehden lisäksi jäsenet saavat ajankohtaista tietoa sisältävän jäsentiedotteen. Tiedotteen kautta myös yhdistyksen jäsenet voivat tiedottaa tärkeinä pitämiään asioita. Jäsentiedotteeseen tarkoitettu materiaali tulee lähettää yhdistyksen sihteerille. Helmikuun tiedotteen mukana lähetetään myös tilisiirto jäsenmaksun maksamista varten.

Apuraha

Jäsenet voivat anoa yhdistykseltä apurahaa alan kansallisiin ja kansainvälisiin koulutuksiin.